Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2007 r.

Zarządzenie nr 30/07 w sprawie ustalenia opłat za dzierżawę nieruchomości w celu umieszczenia reklam .

Data podpisania: 2007/01/19

Data wejścia w życie: 2007/01/01


ZARZĄDZENIE NR 30/07
Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 19 stycznia 2007 r.

w sprawie ustalenia opłat za dzierżawę nieruchomości w celu umieszczenia reklam .

        Na podstawie art.30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz.558; Nr 113, poz. 984; Nr 153, poz. 1271; Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717; Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz.1055; Nr 116, poz.1203, z 2005r. Nr 172, poz. 1441,  Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17 poz. 128, Nr 181, poz. 1337 ) oraz § 9 ust. 2 Zarządzenia Nr 617/ 05 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 9 listopada 2005r. w sprawie udostępniania nieruchomości w celu umieszczenia reklam i oznaczeń przedsiębiorcy zarządzam, co następuje:


§ 1. Ustala się wysokość opłat za dzierżawę nieruchomości Gminy Miasto Szczecin lub Skarbu Państwa w celu umieszczenia reklam w 2007r. na dotychczasowym poziomie.


§ 2. Nadzór nad realizacją zarządzenia powierza się Zastępcy Prezydenta Miasta Szczecin ds. rozwoju, inwestycji, pozyskiwania środków pozabudżetowych, promocji miasta, przeciwdziałania bezrobociu, gospodarowania mieniem i ładu budowlanego.


§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od dnia 01 stycznia 2007 r.

udostępnił: Wydział Działalności Gospodarczej i Przedsiębiorczości, wytworzono: 2007/01/23, odpowiedzialny/a: Roman Walaszkowski, wprowadził/a: Maria Fiszer, dnia: 2007/01/23 14:20:08
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Maria Fiszer 2007/01/23 14:20:08 modyfikacja wartości
Maria Fiszer 2007/01/23 14:15:34 nowa pozycja