Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2007 r.

Zarządzenie nr 6/07 w sprawie utworzenia stanowiska Pełnomocnika Prezydenta Miasta ds. regat The Tall Ships’ Races 2007.

Data podpisania: 2007/01/03

Data wejścia w życie: 2007/01/03


ZARZĄDZENIE NR 6/07
Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 3 stycznia 2007 r.


w sprawie utworzenia stanowiska Pełnomocnika Prezydenta Miasta ds. regat The Tall Ships’ Races 2007. 

    Na podstawie § 9 ust. 1 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Szczecin stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 57/06 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 31 stycznia 2006 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Szczecin (zm. Zarządzenie Nr 187/06 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 7 kwietnia 2006 r.) zarządzam, co następuje :

   § 1. Tworzy się stanowisko Pełnomocnika Prezydenta Miasta ds. regat The Tall Ships’ Races 2007.

   § 2. Zadaniem Pełnomocnika, o którym mowa w § 1 jest organizacja regat The Tall Ships’ Races 2007, a w szczególności :
1) koordynowanie prac Zespołu ds. współpracy przy organizacji regat The Tall Ships’ Races 2007,
2) koordynowanie realizacji porozumienia w sprawie organizacji regat The Tall Ships’ Races w Szczecinie,
3) opracowanie harmonogramu i kosztorysu przebiegu regat i imprez towarzyszących,
4) pozyskanie sponsorów,
5) przygotowanie działań promocyjnych i reklamowych imprezy,
6) przygotowanie informacji i przewodników dla uczestników regat oraz turystów,
7) koordynacja łączności z uczestniczącymi jednostkami oraz podmiotami w organizacji regat,
8) współdziałanie oraz bieżący kontakt z :
a) Sail Training International oraz Sail Training Association Poland,
b) organami administracji rządowej i samorządowej,
c) sponsorami,
d) podmiotami gospodarczymi,
e) organizacjami pozarządowymi,
f) mediami lokalnymi i ogólnopolskimi,
9) koordynowanie działań logistyczno – zaopatrzeniowych towarzyszących organizacji regat,
10) nadzór i koordynacja nad imprezami towarzyszącymi regatom,
11) wypełnianie pozostałych obowiązków, wynikających z porozumienia, o którym mowa w pkt 2.

   § 3. Zobowiązuje się dyrektorów wydziałów i kierowników biur Urzędu Miasta do ścisłej współpracy z Pełnomocnikiem Prezydenta Miasta ds. regat The Tall Ships’ Races 2007 w zakresie realizacji zadań, o których mowa w § 2 niniejszego zarządzenia. 

   § 4. Nadzór nad realizacją niniejszego Zarządzenia powierza się Zastępcy Prezydenta
Miasta ds. rozwoju, inwestycji, pozyskiwania środków pozabudżetowych, promocji miasta, przeciwdziałania bezrobociu, gospodarowania mieniem i ładu budowlanego.

  § 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


udostępnił: Wydział Organizacyjny, wytworzono: 2007/01/03, odpowiedzialny/a: Beata Szychowska, wprowadził/a: Beata Szychowska, dnia: 2007/01/04 14:10:02
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Beata Szychowska 2007/01/04 14:10:02 nowa pozycja