Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2007 r.

Zarządzenie nr 605/07 w sprawie zmiany rozkładu czasu pracy.

Data podpisania: 2007/11/29

Data wejścia w życie: 2007/11/29


ZARZĄDZENIE NR 605/07
Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 29 listopada 2007 r.

w sprawie zmiany rozkładu czasu pracy.


Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 152, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218) zarządzam, co następuje:§ 1. Ustalam rozkład czasu pracy w dniach 24 i 31 grudnia 2007 r. (poniedziałki) od godz. 7.30 do godz. 15.30.

§ 2. 1.Ustalam rozkład czasu pracy w dniach 27 i 28 grudnia 2007 r. (czwartek i piątek) od godz. 9.00 do godz. 17.00, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Pracownicy, którzy mają w roku bieżącym indywidualnie ustalony przez Sekretarza Miasta rozkład czasu pracy, wykonują pracę w dniach wymienionych w ust. 1, zgodnie z tym rozkładem.

§ 3. Zobowiązuję dyrektorów wydziałów (kierowników biur) oraz kierownika Filii Urzędu do poinformowania pracowników nadzorowanych komórek organizacyjnych o ustaleniach zarządzenia.

§ 4. Zobowiązuję p.o. Rzecznika Prasowego Urzędu Miasta do poinformowania mieszkańców Szczecina o ustaleniach zarządzenia.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


udostępnił: Wydział Organizacyjny, wytworzono: 2007/11/30, odpowiedzialny/a: Krystyna Szpakowska, wprowadził/a: Aneta Kieszkowska, dnia: 2007/11/30 09:02:20
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Aneta Kieszkowska 2007/11/30 09:02:20 nowa pozycja