Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zastępcy Prezydenta Miasta Szczecin

Anna Szotkowska

Nr pokoju: 1060/165

E-mail: aszotkow@um.szczecin.pl


zdjęcie zastępcy prezydenta Anny SzotkowskiejZastępczyni Prezydenta Miasta Szczecin, Anna Szotkowska.

Anna Szotkowska przez cała swoją karierę zawodową związana była ze sferą nieruchomości. Do momentu objęcia urzędu Zastępcy Prezydenta, od stycznia 2018 roku pełniła funkcję dyrektora Wydziału Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości w Urzędzie Miasta Szczecin. Do jej zadań należało realizowanie polityki mieszkaniowej miasta, a jednym z efektów było rozpoczęcie procesu integracji oferty mieszkaniowej miasta, czego namacalnym dowodem jest powołanie do życia Agencji Mieszkaniowej Miasta (http://www.szczecin.eu/zamieszkajdobrze, http://amm.szczecin.eu)

Poprzednio, przez 13 lat pracowała w strukturach ZBiLK, piastując stanowiska od inspektora ds. Wspólnot Mieszkaniowych, na zastępcy Dyrektora ds. Nadzoru właścicielskiego i inwestycji. Wśród obowiązków na ww. stanowiskach były m.in. koordynowanie i nadzór nad całością spraw związanych z zarządzaniem nieruchomościami własnymi oraz nieruchomościami wspólnot mieszkaniowych, w tym: tworzenie planów gospodarczych oraz ich realizacja, przewodniczenie oraz koordynowanie prac komisji przetargowych czy nadzór nad właściwym stanem technicznym i sanitarno-porządkowym nieruchomości. W tym okresie przeprowadziła również reorganizację Działu Nadzoru Właścicielskiego, odpowiedzialnego za całokształt spraw związanych ze wspólnotami mieszkaniowymi. Dzięki konsolidacji wynikłej z tej zmiany, znacznie poprawiła się współpraca na linii wspólnoty – ZBiLK.

Podczas swojej pracy na rzecz miasta, merytoryczna wiedza i kreatywność Anny Szotkowskiej pozwoliły usprawnić działanie w jednej z najbardziej wymagających sfer działań miasta: sferze komunalnej. Stawiając dobro mieszkańców na pierwszym miejscu nie zapominała o doskonałej organizacji pracy, która pozwoliła jej realizować wyznaczone zadania. Obejmując urząd Zastępcy Prezydenta Miasta Szczecin, Anna Szotkowska odpowiadała będzie za dalszą integrację oferty mieszkaniowej i poprawę wykorzystania zasobu mieszkaniowego miasta, a także poprawę jakości utrzymania miasta. Szotkowska zamknęła autorski skład kolegium prezydenckiego Piotra Krzystka, składający się z merytorycznych i odpowiedzialnych zastępców.

Anna Szotkowska ukończyła Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego ze specjalnością Ekonometria Menedżerska oraz studia podyplomowe „Rynek nieruchomości”. Posiada licencję zarządcy nieruchomości i jest w trakcie studium MBA.

Zakres działania Zastępców Prezydenta Miasta, Sekretarza Miasta oraz Skarbnika Miasta

Oświadczenia majatkowe


telefon opis telefonu
4245050, fax 4221129 Sekretariat Zastępcy Prezydenta Miasta
603 323 033 Zastępczyni Prezydenta Anna Szotkowska
IV
udostępnił: Wydział Organizacyjny, wytworzono: 2006/12/04, odpowiedzialny/a: dyrektor wydziału, wprowadził/a: Tomasz Czerniawski, dnia: 2019/05/21 13:49:27
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Tomasz Czerniawski 2019/05/21 13:49:27 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2018/12/03 13:34:34 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2016/03/16 12:59:57 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2016/03/15 09:57:33 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2016/02/29 12:46:46 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2016/02/29 12:39:55 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2016/02/23 12:39:05 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2016/02/16 12:20:07 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2016/02/08 12:39:40 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2015/05/29 10:38:19 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2013/11/27 10:24:50 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2013/11/27 08:50:07 modyfikacja wartości
Danuta Paśnik 2013/05/07 10:53:03 modyfikacja wartości
Danuta Paśnik 2012/04/10 15:50:14 modyfikacja wartości
Danuta Paśnik 2012/04/10 13:43:24 modyfikacja wartości
Danuta Paśnik 2011/08/09 10:02:50 modyfikacja wartości
Anna Tarnawska 2011/07/11 08:52:16 modyfikacja wartości
Anna Tarnawska 2011/07/11 08:52:01 modyfikacja wartości
Anna Tarnawska 2011/07/11 08:46:26 modyfikacja wartości
Danuta Paśnik 2011/05/24 10:11:13 modyfikacja wartości
Danuta Paśnik 2011/05/24 09:41:34 modyfikacja wartości
Danuta Paśnik 2011/04/26 11:19:59 modyfikacja wartości
Danuta Paśnik 2011/03/28 12:39:20 modyfikacja wartości
Danuta Paśnik 2011/03/28 12:19:26 modyfikacja wartości
Danuta Paśnik 2011/03/28 11:03:24 modyfikacja wartości
Danuta Paśnik 2011/03/28 10:44:37 modyfikacja wartości
Anna Tarnawska 2011/03/24 14:18:14 modyfikacja wartości
Danuta Paśnik 2011/03/22 15:16:31 modyfikacja wartości
Danuta Paśnik 2011/03/22 15:11:53 modyfikacja wartości
Danuta Paśnik 2011/03/22 15:04:40 modyfikacja wartości
Danuta Paśnik 2011/03/22 15:03:21 modyfikacja wartości
Danuta Paśnik 2011/03/21 15:57:28 modyfikacja wartości
Danuta Paśnik 2011/03/21 15:40:13 modyfikacja wartości
Danuta Paśnik 2010/08/18 10:48:07 modyfikacja wartości
Danuta Paśnik 2010/08/18 10:29:12 modyfikacja wartości
Danuta Paśnik 2010/08/18 10:22:47 modyfikacja wartości
Danuta Paśnik 2010/08/18 10:17:28 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2010/04/22 08:12:13 modyfikacja wartości
Beata Szychowska 2010/04/21 13:27:03 modyfikacja wartości
Danuta Paśnik 2010/04/06 12:11:05 modyfikacja wartości
Beata Szychowska 2009/11/30 11:35:26 modyfikacja wartości
Beata Szychowska 2009/06/26 13:38:19 modyfikacja wartości
Danuta Paśnik 2009/05/05 11:18:22 modyfikacja wartości
Krzysztof Kozakowski 2009/02/19 08:14:06 modyfikacja wartości
Krzysztof Kozakowski 2009/02/19 08:11:44 modyfikacja wartości
Krzysztof Kozakowski 2009/02/19 08:09:33 modyfikacja wartości
Krzysztof Kozakowski 2009/02/17 12:47:31 modyfikacja wartości
Krzysztof Kozakowski 2009/02/17 12:39:19 modyfikacja wartości
Krzysztof Kozakowski 2009/02/17 12:38:23 modyfikacja wartości
Krzysztof Kozakowski 2009/02/17 12:32:56 modyfikacja wartości