Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Klauzula informacyjna w sprawach załatwianych milcząco

Pani/ Pan dane osobowe przetwarzane będą w celach, które wynikają z przepisów prawa. Przetwarzamy tylko takie dane, które są konieczne, żeby załatwić Pani/Pana sprawę. Czas ich przetwarzania regulują odpowiednie przepisy. Poinformujemy Panią/ Pana o każdej sytuacji, która mogłaby naruszać Pani/ Pana prawa lub wolności. Szybko się nią zajmiemy, wyciągniemy wnioski i poprawimy sposób postępowania, aby jeszcze lepiej chronić Pani/ Pana dane. Jeśli uzna Pani/ Pan te działania za niewystarczające, może Pani/ Pana również złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza RODO.

Administrator danych

Administratorem Pani/ Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Szczecin z siedzibą w Szczecinie
pl. Armii Krajowej 1 70-456 Szczecin.
Infolinia urzędu: 91 424 5000

Inspektor Ochrony Danych

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD) w osobie – Pan Piotr Janicki. Jeśli ma Pani/ Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/ Pana danych osobowych w zakresie działania organu, a także przysługujących Pani/ Panu uprawnień, może się Pani/ Pan skontaktować się z IOD telefonicznie 91 4245702 lub poprzez email iod@um.szczecin.pl. Do kompetencji IOD nie należy uczestniczenie w załatwianiu innych spraw. Aby zasięgnąć informacji nie dotyczącej przetwarzania danych osobowych, należy skontaktować się z Wydziałem/Biurem prowadzącym Pani/ Pana sprawę.

Cel przetwarzania danych i podstawa prawna przetwarzania

Pani/ Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu prowadzenia postepowań, o których mowa w Dziale II rozdziale 8a Kodeksu postępowania administracyjnego dotyczącym milczącego załatwienia sprawy, prowadzonych na podstawie właściwych przepisów prawa administracyjnego materialnego. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym a konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości milczącego załatwienia sprawy w rozumieniu Działu II rozdziału 8a Kodeksu postepowania administracyjnego

Okres przechowywania danych

Pani/ Pana dane osobowe będą przechowywane do chwili załatwienia sprawy, w której zostały one zebrane oraz zgodnie z przepisami instrukcji kancelaryjnej.

Odbiorcy danych

Mogą nimi być podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa lub podmioty, z którymi zawarte zostały umowy powierzenia przetwarzania danych

Pani/ Pana prawa

Przysługuje Pani/Panu:

  1. prawo dostępu do danych osobowych – art. 15 RODO;
  2. prawo sprostowania danych- art. 16 RODO;
  3. prawo ograniczenia przetwarzania- art. 18 RODO z zastrzeżeniem, iż wystąpienie z żądaniem ograniczenia przetwarzania danych nie wpływa na tok i wynik postępowania;

Nie przysługuje Pani/Panu:

  1. prawo do usunięcia danych – art. 17 RODO;
  2. prawo do przenoszenia danych – art. 20 RODO;
  3. prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – art. 21 RODO

Przekazywanie danych/ Profilowanie

Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/ organizacji międzynarodowej. Pani/Pana dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania.
 

Załączniki:

udostępnił: Inspektor Ochrony Danych, wytworzono: 2021/05/14, odpowiedzialny/a: Monika Lau, wprowadził/a: Tomasz Czerniawski, dnia: 2023/10/01 08:33:16
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Tomasz Czerniawski 2023/10/01 08:33:16 modyfikacja wartości
Anna Tarnawska 2021/05/14 12:01:23 modyfikacja wartości
Anna Tarnawska 2021/05/14 12:00:47 modyfikacja wartości
Anna Tarnawska 2021/05/14 11:58:15 nowa pozycja