Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2020 r.

Zarządzenie nr 214/20 w sprawie wymagań umożliwiających wznowienie funkcjonowania żłobków, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Szczecin

Data podpisania: 2020/05/05

Data wejścia w życie: 2020/05/05


ZARZĄDZENIE NR 214/20

PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN

z dnia 5 maja 2020 r.

w sprawie wymagań umożliwiających wznowienie funkcjonowania żłobków, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Szczecin

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania form opieki nad dziećmi w  wieku do lat 3 w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19 (Dz. U. poz. 652, 747 i 779) zarządzam, co następuje:

 

§ 1. Od dnia 6 maja 2020 r.wznowienie funkcjonowania żłobków, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Szczecin, nastąpi po spełnieniu wymagań wskazanych w wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego oraz ministra właściwego do spraw rodziny, pracy i polityki społecznej udostępnionych na stronie urzędu obsługującego właściwego ministra oraz Głównego Inspektoratu Sanitarnego.

 

§ 2. Wznowienie funkcjonowania żłobków dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Szczecin, będzie możliwe po zawiadomieniu organu prowadzącego przez Dyrektora Zespołu Żłobków Miejskich w Szczecinie o spełnieniu wszystkich wymagań wskazanych w wytycznych, o których mowa w § 1 Zarządzenia.

 

§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierzam Dyrektorowi Wydziału Spraw Społecznych Urzędu Miasta Szczecin.

 

§ 4.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

                                                                                                                 Prezydent Miasta

 

             Piotr Krzystek


Załączniki:

udostępnił: WSS UM SZCZECIN, wytworzono: 2020/05/06, odpowiedzialny/a: Beata Bugajska, wprowadził/a: Barbara Sowała, dnia: 2020/05/06 12:17:09
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Barbara Sowała 2020/05/06 12:17:09 modyfikacja wartości
Kamila Bujel 2020/05/06 10:26:33 nowa pozycja