Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2020 r.

Zarządzenie nr 141/20 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora przedszkola, szkoły

Data podpisania: 2020/03/16

Data wejścia w życie: 2020/03/16


ZARZĄDZENIE NR 141/20
PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN
z dnia 16 marca 2020 r.


w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora przedszkola, szkoły


    Na podstawie art. 63 ust. 14 i ust. 16, w związku z art. 29 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, poz. 1078, poz. 1680, poz. 1681, poz. 1818, poz.2197 i poz. 2248 oraz z 2020 r. poz. 374) zarządzam, co następuje:


§ 1. Powołuję Komisję Konkursową do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora:


1) Przedszkola Publicznego Nr 50 w Szczecinie, w składzie określonym w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia,
2) Szkoły Podstawowej Nr 18 w Szczecinie, w składzie określonym w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia,
3) Szkoły Podstawowej Nr 37 w Szczecinie, w składzie określonym w załączniku nr 3 do niniejszego zarządzenia,
4) Zespołu Szkół Nr 2 w Szczecinie, w składzie określonym w załączniku nr 4 do niniejszego zarządzenia.


§ 2. 1 Członkom Komisji Konkursowej nie będącym pracownikami Urzędu Miasta Szczecin, poleca się przetwarzanie danych osobowych w związku z realizacją zadań komisji, o których mowa w § 1, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych.


2. Członkowie Komisji, o których mowa w ust. 1 składają oświadczenia w formie pisemnej o zachowaniu tajemnicy w związku z poleceniem przetwarzania danych osobowych służących realizacji zadań komisji.


§ 3. Wykonanie zarządzenia powierzam Dyrektorowi Wydziału Oświaty.


§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Prezydent Miasta

Piotr Krzystek
 


Załączniki:

udostępnił: Wydział Oświaty, wytworzono: 2020/03/19, odpowiedzialny/a: Lidia Rogaś, wprowadził/a: Małgorzata Cis, dnia: 2020/03/19 13:12:31
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Małgorzata Cis 2020/03/19 13:12:31 nowa pozycja