Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2020 r.

Zarządzenie nr 440/20 w sprawie przeprowadzenia ewakuacji osób z obszaru zagrożonego eksplozją niewybuchu

Data podpisania: 2020/08/18

Data wejścia w życie: 2020/08/18


Zarządzenie Nr 440/20
Prezydenta Miasta Szczecin

z dnia 18 sierpnia 2020 r.

w sprawie przeprowadzenia ewakuacji osób z obszaru zagrożonego eksplozją niewybuchu

Na podstawie art. 31b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378), art. 19 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 1398 oraz z 2020r. poz. 148, 284, 374 i 695) oraz § 3 pkt. 8 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Szefa Obrony Cywilnej Kraju, szefów obrony cywilnej województw, powiatów i gmin (Dz. U. z 2002 r. Nr 96 poz. 850), w związku z zaistniałym zagrożeniem dla zdrowia i życia ludzi, spowodowanym usuwaniem niewybuchu z okresu II wojny światowej zarządzam, co następuje:

§ 1. W dniu 23 sierpnia 2020 r. od godziny 5.00 przeprowadzona zostanie ewakuacja:

a) mieszkańców niżej wymienionych budynków: Kłodna 25; Panieńska 10, 10A, 10B, 11, 12, 13,14, 15, 16, 17, 18, 19, 20; Środowa 8, 8/1, 9, 10; Kurza Stopka 6, 13; Mała Odrzańska 19, 21; Wielka Odrzańska 26, 27, 28, 29, 30, 31; Osiek 7.

b) pracowników zakładów znajdujących się w strefie bezpośredniego zagrożenia, określonej w załączniku nr 1;

§ 2. Wprowadza się od godziny 6.00 dnia 23 sierpnia 2020 r. do odwołania zakaz przebywania osób na otwartej przestrzeni w strefie niebezpiecznej, określonej w załączniku nr 2.

§ 3.   Miejscem zbiórki dla ewakuowanych osób, o których mowa w § 1, wyznacza się Szczeciński Dom Sportu przy ulicy Wąskiej 16 w Szczecinie.

§ 4. Na czas trwania ewakuacji organizuje się:

1) Zabezpieczenie porządku publicznego w rejonie działań – Komenda Miejska Policji w Szczecinie wspierana siłami Straży Miejskiej Szczecin;

2) Zabezpieczenie medyczne – Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie;

3) Zabezpieczenie transportowe - Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie;

4) Ewakuację osób niepełnosprawnych oraz chorych – Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie,

5) Zabezpieczenie socjalne osób ewakuowanych w miejscu zbiórki zapewnia Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie oraz Straż Miejska Szczecin.

§ 5. Rozpoczęcie i zakończenie usunięcia niewybuchu poprzedzone zostanie komunikatem głosowym oraz jednominutowym sygnałem ciągłym z użyciem wybranych syren akustycznego systemu alarmowania miasta Szczecin.

§ 6. W czasie ewakuacji osób zapewnia się przestrzeganie wszystkich nakazów i zakazów oraz reżimów sanitarnych wynikających z wprowadzenia stanu epidemii.

§ 7. Zobowiązuje się Dyrektora Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności Urzędu Miasta Szczecin do:

1) Opracowania dokumentacji przeprowadzenia ewakuacji,

2) Dokonania niezbędnych uzgodnień z innymi jednostkami organizacyjnymi uczestniczącymi w zabezpieczeniu ewakuacji we współpracy z Komendą Miejską Policji w Szczecinie.

3) Sprawowania bezpośredniego nadzoru nad przebiegiem ewakuacji osób oraz realizacją wywiezienia niewybuchu poza granice miasta Szczecin,

§ 8.   Nadzór nad wykonaniem Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta Szczecin.

§ 9. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

wz. Prezydenta Miasta
Zastępca Prezydenta Miasta


Krzysztof Soska


Załączniki:

udostępnił: WZKiOL, wytworzono: 2020/08/18, odpowiedzialny/a: Henryk Szelągiewicz, wprowadził/a: Henryk Szelągiewicz, dnia: 2020/08/19 09:46:10
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Henryk Szelągiewicz 2020/08/19 09:46:10 modyfikacja wartości
Henryk Szelągiewicz 2020/08/18 15:46:38 modyfikacja wartości
Henryk Szelągiewicz 2020/08/18 15:31:56 nowa pozycja