Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2020 r.

Zarządzenie nr 467/20 w sprawie obsługi prawnej w Urzędzie Miasta Szczecin

Data podpisania: 2020/09/01

Data wejścia w życie: 2020/09/11


                                          ZARZĄDZENIE NR 467/20
                                 PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN
                                           z dnia 1 września 2020 r.


w sprawie obsługi prawnej w Urzędzie Miasta Szczecin


Na podstawie § 7 ust. 3 w związku z § 56 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Szczecin
stanowiącego Załącznik do Zarządzenia Nr 114/19 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 14 marca
2019 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Szczecin (zm. Zarządzenie Nr 374/19
Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 30 sierpnia 2019 r., Zarządzenie Nr 530/19 Prezydenta Miasta
Szczecin z dnia 11 grudnia 2019 r., Zarządzenie Nr 543/19 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia
19 grudnia 2019 r., Zarządzenie Nr 82/20 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 24 lutego 2020 r.)
zarządzam, co następuje:
§ 1. 1. Biuro Prawne Urzędu Miasta Szczecin zapewnia obsługę prawną niżej wymienionych
jednostek organizacyjnych Urzędu:
1) Biuro ds. Ochrony Informacji Niejawnych;
2) Biuro ds. Zamówień Publicznych;
3) Biuro Architekta Miasta;
4) Biuro Geodety Miasta;
5) Biuro Informacji Publicznej;
6) Biuro Prezydenta Miasta;
7) Biuro Inwestycji i Remontów Oświatowych;
8) Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów;
9) Biuro Nadzoru Właścicielskiego;
10) Biuro Obsługi Urzędu;
11) Biuro Partnerstwa Publiczno-Prywatnego;
12) Biuro Rady Miasta;
13) Biuro Spadków i Mienia Skarbu Państwa;
14) Urząd Stanu Cywilnego;
15) Wydział Egzekucji Administracyjnej;
16) Wydział Informatyki;
17) Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego;
18) Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości;
19) Wydział Organizacyjny;
20) Wydział Oświaty;
21) Wydział Podatków i Opłat Lokalnych;
22) Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej;
23) Wydział Zarządzania Finansami Miasta;
24) Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności;
25) Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami.
2. Biuro Prawne Urzędu Miasta Szczecin zapewnia obsługę prawną samodzielnych stanowisk
pracy ds. bezpieczeństwa i higieny pracy oraz Inspektora Ochrony Danych.
3. Biuro Prawne Urzędu Miasta Szczecin zapewnia obsługę prawną jednostek organizacyjnych
Gminy Miasto Szczecin działających na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe
(Dz. U. z 2020 poz. 910).
§ 2. 1. Obsługę prawną jednostek organizacyjnych, o których mowa w § 1, powierza się radcom
prawnym:
1) Katarzyna Bartanowicz:
a) Wydział Oświaty,
b) samodzielne stanowisko pracy - Inspektor Ochrony Danych,
c) Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości w zakresie spraw
realizowanych przez Referat ds. Mieszkalnictwa,
d) Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności,
e) Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej,
f) Biuro Geodety Miasta,
g) Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów,
h) Biuro ds. Ochrony Informacji Niejawnych,
i) samodzielne stanowisko pracy ds. BHP,
j) jednostki organizacyjne Gminy Miasto Szczecin działające na podstawie ustawy Prawo
oświatowe;
2) Mariola Gadomska:
a) Wydział Oświaty,
b) samodzielne stanowisko pracy - Inspektor Ochrony Danych,
c) Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości w zakresie spraw
realizowanych przez Referat ds. Mieszkalnictwa,
d) Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności,
e) Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej,
f) Biuro Geodety Miasta,
g) Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów,
h) Biuro ds. Ochrony Informacji Niejawnych,
i) samodzielne stanowisko pracy ds. BHP,
j) jednostki organizacyjne Gminy Miasto Szczecin działające na podstawie ustawy Prawo
oświatowe;
3) Magdalena Gierczak-Korytkowska:
a) Biuro Inwestycji i Remontów Oświatowych,
b) Biuro Nadzoru Właścicielskiego,
c) Biuro Partnerstwa Publiczno-Prywatnego
d) Wydział Informatyki.
e) Biuro Prezydenta Miasta.
4) Marlena Hinc:
a) Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami,
b) Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości w zakresie spraw
realizowanych przez:
᠆ Referat Regulacji Stanów Prawnych, Wywłaszczeń i Odszkodowań;
᠆ Referat ds. Służebności i Trwałych Zarządów;
c) Wydział Egzekucji Administracyjnej,
d) Wydział Podatków i Opłat Lokalnych,
e) Biuro Spadków i Mienia Skarbu Państwa.
5) Agnieszka Jarosz-Walas:
a) Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego,
b) Wydział Organizacyjny,
c) Wydział Zarządzania Finansami Miasta;
d) Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości w zakresie spraw
realizowanych przez Referat ds. Sprzedaży Lokali,
e) Biuro Architekta Miasta,
f) Biuro Obsługi Urzędu,
g) Biuro Rady Miasta,
h) Biuro Informacji Publicznej;
i) Biuro ds. Zamówień Publicznych,
j) Urząd Stanu Cywilnego,
6) Ewa Jasiak-Wybraniec:
a) Biuro Inwestycji i Remontów Oświatowych,
b) Biuro Nadzoru Właścicielskiego,
c) Biuro Partnerstwa Publiczno-Prywatnego
d) Wydział Informatyki.
e) Biuro Prezydenta Miasta.
7) Joanna Martyniuk-Placha:
a) Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego,
b) Wydział Organizacyjny,
c) Wydział Zarządzania Finansami Miasta;
d) Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości w zakresie spraw
realizowanych przez Referat ds. Sprzedaży Lokali,
e) Biuro Architekta Miasta,
f) Biuro Obsługi Urzędu,
g) Biuro Rady Miasta,
h) Biuro Informacji Publicznej;
i) Biuro ds. Zamówień Publicznych,
j) Urząd Stanu Cywilnego,
8) Agnieszka Matwiejczuk:
a) Wydział Oświaty,
b) samodzielne stanowisko pracy - Inspektor Ochrony Danych,
c) Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości w zakresie spraw
realizowanych przez Referat ds. Mieszkalnictwa,
d) Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności,
e) Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej,
f) Biuro Geodety Miasta,
g) Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów,
h) Biuro ds. Ochrony Informacji Niejawnych,
i) samodzielne stanowisko pracy ds. BHP,
j) jednostki organizacyjne Gminy Miasto Szczecin działające na podstawie ustawy Prawo
oświatowe;
9) Małgorzata Michalak:
a) Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego,
b) Wydział Organizacyjny,
c) Wydział Zarządzania Finansami Miasta;
d) Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości w zakresie spraw
realizowanych przez Referat ds. Sprzedaży Lokali,
e) Biuro Architekta Miasta,
f) Biuro Obsługi Urzędu,
g) Biuro Rady Miasta,
h) Biuro Informacji Publicznej;
i) Biuro ds. Zamówień Publicznych,
j) Urząd Stanu Cywilnego,
10) Marek Stawarczyk:
a) Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami,
b) Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości w zakresie spraw
realizowanych przez:
᠆ Referat Regulacji Stanów Prawnych, Wywłaszczeń i Odszkodowań;
᠆ Referat ds. Służebności i Trwałych Zarządów;
c) Wydział Egzekucji Administracyjnej,
d) Wydział Podatków i Opłat Lokalnych,
11) Wioleta Sadowska:
a) Wydział Oświaty,
b) samodzielne stanowisko pracy - Inspektor Ochrony Danych,
c) Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości w zakresie spraw
realizowanych przez Referat ds. Mieszkalnictwa,
d) Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności,
e) Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej,
f) Biuro Geodety Miasta,
g) Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów,
h) Biuro ds. Ochrony Informacji Niejawnych,
i) samodzielne stanowisko pracy ds. BHP,
j) jednostki organizacyjne Gminy Miasto Szczecin działające na podstawie ustawy Prawo
oświatowe;
12) Katarzyna Włodarczyk:
a) Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami,
b) Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości w zakresie spraw
realizowanych przez:
᠆ Referat Regulacji Stanów Prawnych, Wywłaszczeń i Odszkodowań;
᠆ Referat ds. Służebności i Trwałych Zarządów;
c) Wydział Egzekucji Administracyjnej,
d) Wydział Podatków i Opłat Lokalnych,
e) Biuro Spadków i Mienia Skarbu Państwa.
13) Agnieszka Wygoda:
a) Biuro Inwestycji i Remontów Oświatowych,
b) Biuro Nadzoru Właścicielskiego,
c) Biuro Partnerstwa Publiczno-Prywatnego
d) Wydział Informatyki.
e) Biuro Prezydenta Miasta.
f) Biuro Spadków i Mienia Skarbu Państwa.
2. Zastępstwa radców prawnych ustala Kierownik Biura Prawnego w Regulaminie Wewnętrznym
Biura Prawnego.
§ 3. Kancelaria Radców Prawnych Biel, Judek i wspólnicy Spółka partnerska z siedzibą
w Szczecinie zapewnia obsługę prawną niżej wymienionych jednostek organizacyjnych Urzędu:
1) Biuro Obsługi Interesantów;
2) Biuro Dialogu Obywatelskiego;
3) Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków;
4) Wydział Gospodarki Komunalnej - z wyłączeniem gospodarki odpadami komunalnymi;
5) Wydział Inwestycji Miejskich;
6) Wydział Księgowości;
7) Wydział Kultury;
8) Wydział Ochrony Środowiska;
9) Wydział Sportu;
10) Wydział Spraw Obywatelskich;
11) Wydział Spraw Społecznych;
12) Wydział Zarządzania Projektami.
§ 4. Kancelaria Radcy Prawnego Urszula Morus oraz Kancelaria Radców Prawnych Gawron,
Gościński Spółka partnerska z siedzibą w Szczecinie zapewniają obsługę prawną jednostki
organizacyjnej Urzędu - Wydziału Gospodarki Komunalnej - w zakresie gospodarki odpadami
komunalnymi.
§ 5. Obsługa prawna petycji, skarg i wniosków, wpływających do Urzędu Miasta Szczecin
realizowana jest przez radców prawnych Biura Prawnego Urzędu oraz kancelarii, o których mowa w §
3 i § 4 - w ramach obsługi prawnej poszczególnych wydziałów, biur Urzędu i samodzielnych
stanowisk pracy.
§ 6. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Biura Prawnego, dyrektorom wydziałów
i kierownikom biur oraz samodzielnym stanowiskom pracy w Urzędzie Miasta Szczecin.
§ 7. Traci moc Zarządzenie Nr 167/20 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 1 kwietnia 2020 r.
w sprawie obsługi prawnej w Urzędzie Miasta Szczecin.
§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 

                                                                                Prezydent Miasta
                                                                                Piotr Krzystek


Załączniki:

udostępnił: Biuro Prawne, wytworzono: 2020/09/01, odpowiedzialny/a: Marek Stawarczyk, wprowadził/a: Katarzyna Bojaruniec, dnia: 2020/09/11 09:55:31
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Katarzyna Bojaruniec 2020/09/11 09:55:31 modyfikacja wartości
Katarzyna Bojaruniec 2020/09/11 08:44:15 nowa pozycja