Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2020 r.

Zarządzenie nr 519/20 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania zespołów spisowych w celu realizacji harmonogramu inwentaryzacji w Urzędzie Miasta Szczecin w 2020 r.

Data podpisania: 2020/10/05

Data wejścia w życie: 2020/10/05


Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713i 1378) oraz art. 4 ust. 5 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r. poz. 351, 1495, 1571, 1655 i 1680 oraz z 2020 r. poz. 568), zarządzam, co następuje:

 

§ 1.W zarządzeniu Nr 390/20 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 24 lipca 2020 r. w sprawie powołania zespołów spisowych w celu realizacji harmonogramu inwentaryzacji w Urzędzie Miasta Szczecin w 2020r., w § 1 w pkt 10 lit. a i c otrzymują odpowiednio brzmienie:

„a) Wioletta Pawlak – Podinspektor w Biurze Obsługi Urzędu,

c) Natalia Tołwińska – Inspektor w Biurze Obsługi Urzędu,”.

§ 2.Wykonanie Zarządzenia powierza się Przewodniczącemu Stałej Komisji Inwentaryzacyjnej Urzędu Miasta Szczecin.

§ 3.Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Załączniki:

udostępnił: Stała Komisja Inwentaryzacyjna, wytworzono: 2020/10/08, odpowiedzialny/a: Przewodniczący Stałej Komisji Inwentaryzacyjnej, wprowadził/a: Dorota Urbanek, dnia: 2020/10/08 12:31:32
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Dorota Urbanek 2020/10/08 12:31:32 nowa pozycja