Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2020 r.

Zarządzenie nr 612/20 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Kapituły Konkursowej honorowego tytułu "Mecenas Osób Niepełnosprawnych"

Data podpisania: 2020/12/07

Data wejścia w życie: 2020/12/07


ZARZĄDZENIE NR 612/20 PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN
z dnia 7 grudnia 2020 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Kapituły Konkursowej honorowego tytułu "Mecenas Osób Niepełnosprawnych"


Na podstawie art. 30 ust. 1 i art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378) oraz § 4 Regulaminu nadawania honorowego tytułu "Mecenas Osób Niepełnosprawnych" stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 272/09 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 10 czerwca 2009 r. w sprawie ustanowienia honorowego tytułu "Mecenas Osób Niepełnosprawnych" (zm. Zarządzenie Nr 434/09 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 7 września 2009 r., Zarządzenie Nr 326/12 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 9 lipca 2012 r.), zarządzam, co następuje:


§ 1. W Zarządzeniu Nr 381/09 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 3 sierpnia 2009 r. w sprawie powołania Kapituły Konkursowej honorowego tytułu "Mecenas Osób Niepełnosprawnych" (zm. Zarządzenie Nr 496/09 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 20 października 2009 r., Zarządzenie Nr 516/10 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 15 października 2010 r., Zarządzenie Nr 395/16 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 25 października 2016 r., Zarządzenie Nr 501/17 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 21 listopada 2017 r.) §1 otrzymuje brzmienie:
 

„§ 1. Powołuje się Kapitułę Konkursową honorowego tytułu "Mecenas Osób Niepełnosprawnych" w składzie:
1) Krzysztof Soska - Zastępca Prezydenta Miasta ds. społecznych - Przewodniczący Kapituły;
2) Łukasz Tyszler - Przewodniczący Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej Rady Miasta Szczecin - Członek Kapituły;
3) Beata Bugajska - Dyrektor Wydziału Spraw Społecznych Urzędu Miasta Szczecin - Członek Kapituły;
4) Anna Rąbel - Dyrektor Oddziału Zachodniopomorskiego Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - Członek Kapituły;
5) Krzysztof Parchimowicz - Kierownik Działu Pomocy Osobom Niepełnosprawnym w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Szczecinie - Członek Kapituły;
6) Krzysztof Lechniak - członek Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych przy Prezydencie Miasta Szczecin - Członek Kapituły.”.
 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 

Prezydent Miasta Piotr Krzystek


udostępnił: Wydział Spraw Społecznych, wytworzono: 2021/01/05, odpowiedzialny/a: Beata Bugajska, wprowadził/a: Radosław Falkiewicz-Szult, dnia: 2021/01/05 13:49:49
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Radosław Falkiewicz-Szult 2021/01/05 13:49:49 nowa pozycja