Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2020 r.

Zarządzenie nr 372/20 w sprawie nieodpłatnego przekaznia składników majątkowych Urzędu Miasta Szcecin

Data podpisania: 2020/07/24

Data wejścia w życie: 2020/07/24


Zarządzenie Nr 372/20
Prezydenta Miasta Szczecin

z dnia 14 lipca 2020 r.

w sprawie nieodpłatnego przekazania składników majątkowych Urzędu Miasta Szczecin

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2020 r.  poz. 713) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przekazuje się nieodpłatnie na rzecz jednostki Gminy Miasto Szczecin pn. Centrum Opieki nad Dzieckiem w Szczecinie składniki majątkowe Urzędu Miasta Szczecin wykazane w załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.  Przekazuje się nieodpłatnie na rzecz jednostki Gminy Miasto Szczecin pn. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie składniki majątkowe Urzędu Miasta Szczecin wykazane w załączniku Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Przekazanie składników majątkowych, o których mowa w § 1 i w § 2, nastąpi w oparciu o protokół przekazania–przejęcia środka trwałego zawierającego wartość przekazanych składników majątkowych.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Spraw Społecznych Urzędu Miasta Szczecin.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

                                                                                                                                             wz. Prezydenta Miasta

                                                                                                                                         Zastępca Prezydenta Miasta

 

                                                                                                                                                 Krzysztof  Soska

 

 

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 372/20
Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 14 lipca 2020 r.

 

L.p.

Nazwa składnika majątkowego

Numer inwentarzowy

1.

Panele fotowoltaiczne wraz z instalacją w Centrum Opieki

nad Dzieckiem, ul. Wszystkich Świętych 66, 71-457 Szczecin

669-0000-01066

2.

Panele fotowoltaiczne wraz z instalacją w Centrum Opieki

nad Dzieckiem, ul. Wiślana 17, 70-885 Szczecin

669-0000-01067

3.

Panele fotowoltaiczne wraz z instalacją w Centrum Opieki

nad Dzieckiem, ul. Pokładowa 20, 70-832 Szczecin

669-0000-01068

4.

Panele fotowoltaiczne wraz z instalacją w Centrum Opieki

nad Dzieckiem, ul. Narożna 48, 71-449 Szczecin

669-0000-01069

5.

Panele fotowoltaiczne wraz z instalacją w Centrum Opieki

nad Dzieckiem, ul. Mokra 23, 71-495 Szczecin

669-0000-01070

6.

Panele fotowoltaiczne wraz z instalacją w Centrum Opieki

nad Dzieckiem, ul. Chojnicka 61, 70-737 Szczecin

669-0000-01071

7.

Panele fotowoltaiczne wraz z instalacją w Centrum Opieki

nad Dzieckiem, ul. Broniewskiego 16, 71-460 Szczecin

669-0000-01072

8.

Panele fotowoltaiczne wraz z instalacją w Centrum Opieki

nad Dzieckiem, ul. Łosiowa 5, 70-795 Szczecin

669-0000-01064

9.

Tablica informacyjno-pamiątkowa w Centrum Opieki

nad Dzieckiem, ul. Wszystkich Świętych 66, 71-457 Szczecin

809-0224-00083

10.

Tablica informacyjno-pamiątkowa w Centrum Opieki

nad Dzieckiem, ul. Wiślana 17, 70-885 Szczecin

809-0224-00082

11.

Tablica informacyjno-pamiątkowa w Centrum Opieki

nad Dzieckiem, ul. Pokładowa 20, 70-832 Szczecin

809-0224-00081

12.

Tablica informacyjno-pamiątkowa w Centrum Opieki

nad Dzieckiem, ul. Narożna 48, 71-449 Szczecin

809-0224-00080

13.

Tablica informacyjno-pamiątkowa w Centrum Opieki

nad Dzieckiem, ul. Mokra 23, 71-495 Szczecin

809-0224-00079

14.

Tablica informacyjno-pamiątkowa w Centrum Opieki

nad Dzieckiem, ul. Chojnicka 61, 70-737 Szczecin

809-0224-00078

15.

Tablica informacyjno-pamiątkowa w Centrum Opieki

nad Dzieckiem, ul. Broniewskiego 16, 71-460 Szczecin

809-0224-00077

16.

Tablica informacyjno-pamiątkowa w Centrum Opieki

nad Dzieckiem, ul. Łosiowa 5, 70-795 Szczecin

809-0224-00076

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 372/20
Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 14 lipca 2020 r.

 

L.p.

Nazwa składnika majątkowego

Numer inwentarzowy

1.

Panele fotowoltaiczne wraz z instalacją w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie, Al. Powstańców Wielkopolskich 34,

70-111 Szczecin

669-0000-01065

2.

Tablica informacyjno-pamiątkowa w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie, Al. Powstańców Wielkopolskich 34,

70-111 Szczecin

809-0224-00084

 

 

 

                                                                                                                                                      


udostępnił: WSS, wytworzono: 2020/07/24, odpowiedzialny/a: Beata Bugajska, wprowadził/a: Barbara Sowała, dnia: 2020/07/24 11:18:27
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Barbara Sowała 2020/07/24 11:18:27 modyfikacja wartości
Barbara Sowała 2020/07/24 11:00:58 nowa pozycja