Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2020 r.

Zarządzenie nr 441/20 w sprawie ustalenia wysokości opłaty za zakwaterowanie w Bursie Szkolnej Integracyjnej

Data podpisania: 2020/08/19

Data wejścia w życie: 2020/09/01


ZARZĄDZENIE NR 441/20
PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN
z dnia 19 sierpnia 2020 r.


w sprawie ustalenia wysokości opłaty za zakwaterowanie w Bursie Szkolnej Integracyjnej


    Na podstawie art. 32 ust. 1 w związku z art. 92 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2020 r. poz. 920) w związku z art. 8 ust. 16, art. 10 ust. 1 oraz art. 29 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe (Dz.U. z 2020 r. poz. 910) oraz § 76 ust. 5 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2015 roku w sprawie rodzajów i szczegółowych zasad działania placówek publicznych, warunków pobytu dzieci i młodzieży w tych placówkach oraz wysokości i zasad odpłatności wnoszonej przez rodziców za pobyt ich dzieci w tych placówkach (Dz.U. poz. 1872 oraz z 2017 r. poz. 1628) oraz § 58 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 roku w sprawie publicznych placówek oświatowo-wychowawczych, młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii, specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, specjalnych ośrodków wychowawczych, ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych oraz placówek zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania (Dz.U. poz. 1606) zarządzam, co następuje:


§ 1. Ustala się na rok szkolny 2020/2021 miesięczną opłatę za zakwaterowanie w Bursie Szkolnej Integracyjnej, mieszczącej się w Szczecinie przy ul. Zygmunta Starego 1 w wysokości - 150,00 zł.


§ 2. Opłatę za zakwaterowanie wnosi się z góry w terminie do 7 dnia miesiąca w kasie Bursy Szkolnej Integracyjnej w Szczecinie lub przelewem na konto bankowe Bursy Szkolnej Integracyjnej.


§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierza się dyrektorowi Bursy Szkolnej Integracyjnej w Szczecinie.


§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2020 roku.


wz. Prezydenta Miasta
Zastępca Prezydenta Miasta

Krzysztof Soska
 


udostępnił: Wydział Oświaty, wytworzono: 2020/08/20, odpowiedzialny/a: Dyrektor BSI w Szczecinie, wprowadził/a: Małgorzata Cis, dnia: 2020/08/20 15:09:03
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Małgorzata Cis 2020/08/20 15:09:03 nowa pozycja