Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2020 r.

Zarządzenie nr 390/20 w sprawie powołania zespołów spisowych w celu realizacji harmonogramu inwentaryzacji w Urzędzie Miasta Szczecin w 2020 r.

Data podpisania: 2020/07/24

Data wejścia w życie: 2020/07/24


ZARZĄDZENIE NR 390/20

PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN

z dnia 24 lipca 2020 r.

 

 

w sprawie powołania zespołów spisowych w celu realizacji harmonogramu inwentaryzacji w Urzędzie Miasta Szczecin w 2020 r.

 

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713)oraz art. 4 ust. 5 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r. poz. 351, 1495, 1571, 1655 i 1680 oraz z 2020 r. poz. 568), zarządzam, co następuje:

§ 1.Powołuję następujące zespoły spisowe celem przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych Urzędu Miasta Szczecin w 2020 r. oraz ustalam przypisane im pola spisowe i zakresy prac:

1) Zespół spisowy nr 1– Papiery wartościowe w postaci materialnej:

Przewodniczący:

a) Jolanta Jewiarz – Zastępca Dyrektora w Wydziale Księgowości,           

Członkowie:

b) Katarzyna Rutkowska – Główny Specjalista w Wydziale Księgowości, 

c) Ewa Wegner – Główny Specjalista w Wydziale Księgowości;

2) Zespół spisowy nr 2 – Środki trwałe i pozostałe środki trwałe zarządzane bezpośrednio przez Wydział Informatyki:

Przewodniczący:

a) Agnieszka Słowińska – Kierownik Referatu w Wydziale Informatyki,  

Członek:

b) Ryszard Nowacki – Podinspektor w Wydziale Informatyki;      

3) Zespół spisowy nr 3 – Środki trwałe i pozostałe środki trwałe zarządzane bezpośrednio przez Wydział Informatyki:

Przewodniczący:

a) Daniel Czarnecki – Podinspektor w Wydziale Informatyki,      

Członek:

b) Grzegorz Marcinkian – Główny Specjalista w Wydziale Informatyki;

4) Zespół spisowy nr 4 – Środki trwałe i pozostałe środki trwałe zarządzane bezpośrednio przez Wydział Informatyki:

Przewodniczący:

a) Maciej Lubowicki – Główny Specjalista w Wydziale Informatyki,        

Członek:

b) Marcin Rochna – Inspektor w Wydziale Informatyki;

5) Zespół spisowy nr 5 – Środki trwałe i pozostałe środki trwałe zarządzane bezpośrednio przez Wydział Informatyki:

Przewodniczący:

a) Marek Pawłusiewicz – Podinspektor w Wydziale Informatyki, 

Członek:

b) Marek Dymek – Główny Specjalista w Wydziale Informatyki;

6) Zespół spisowy nr 6 – Środki trwałe i pozostałe środki trwałe zarządzane bezpośrednio przez Wydział Informatyki:

Przewodniczący:

a) Marek Grochociński – Główny Specjalista w Wydziale Informatyki,    

Członek:

b) Krzysztof Domoń – Główny Specjalista w Wydziale Informatyki;

7) Zespół spisowy nr 7 – Środki trwałe i pozostałe środki trwałe zarządzane bezpośrednio przez Wydział Informatyki:

Przewodniczący:

a) Grzegorz Paszkiewicz – Kierownik Zespołu w Wydziale Informatyki,  

Członek:

b) Robert Jurgielewicz – Główny Specjalista w Wydziale Informatyki;

8) Zespół spisowy nr 8 – Środki trwałe i pozostałe środki trwałe zarządzane bezpośrednio przez Wydział Informatyki:

Przewodniczący:

a) Agnieszka Hnatkowska – Kierownik Referatu w Wydziale Informatyki,           

Członek:

b) Mariusz Hadrzyński – Główny Specjalista w Wydziale Informatyki;

9) Osoba obecna przy spisie środków trwałych i pozostałych środków trwałych zarządzanych bezpośrednio przez Wydział Informatyki, odpowiedzialna za ewidencję środków trwałych – Joanna Kaźmierczak – Główny Specjalista w Wydziale Informatyki;

10) Zespół spisowy nr 9 – Środki trwałe i pozostałe środki trwałe zarządzane bezpośrednio przez Biuro Obsługi Urzędu (wyposażenie):

Przewodniczący:

a) Natalia Tołwińska – Inspektor w Biurze Obsługi Urzędu,         

Członkowie:

b) Bartosz Rączkowski – magazynier-konserwator w Wydziale Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności,

c) Wioletta Pawlak – Podinspektor w Biurze Obsługi Urzędu,

Osoba materialnie odpowiedzialna:

d) Urszula Żyłowska – Główny Specjalista w Biurze Obsługi Urzędu.

§ 2.Zobowiązuję przewodniczących zespołów spisowych do:

  1. przeprowadzenia spisu z natury rzeczowych składników majątku Urzędu Miasta Szczecin;
  2. terminowego (3 dni robocze po zakończeniu spisu) przekazania Przewodniczącemu Stałej Komisji Inwentaryzacyjnej Urzędu Miasta Szczecin pobranych arkuszy spisowych, sprawozdania oraz informacji o wszelkich stwierdzonych w czasie spisu nieprawidłowościach w zakresie ewidencji i gospodarki składnikami majątku, zabezpieczenia ich przed zniszczeniem lub zagarnięciem;
  3. rozliczenia się z pobranych arkuszy spisowych.

§ 3.Inwentaryzację należy przeprowadzić zgodnie z harmonogramem inwentaryzacji w Urzędzie Miasta Szczecin w 2020 roku, ustalonym odrębnym zarządzeniem.

§ 4. Odpowiedzialnym za przeprowadzenie inwentaryzacji jest Przewodniczący Stałej Komisji Inwentaryzacyjnej Urzędu Miasta Szczecin. 

§ 5. Dyrektor Wydziału Księgowości odpowiada za wprowadzenie do ewidencji księgowej wyników inwentaryzacji. 

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

wz. Prezydenta Miasta

Zastępca Prezydenta Miasta

Michał Przepiera


Załączniki:

udostępnił: Stała Komisja Inwentaryzacyjna, wytworzono: 2020/08/11, odpowiedzialny/a: Przewodniczący Stałej Komisji Inwentaryzacyjnej, wprowadził/a: Dorota Urbanek, dnia: 2020/08/11 13:38:13
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Dorota Urbanek 2020/08/11 13:38:13 modyfikacja wartości
Dorota Urbanek 2020/08/11 13:18:53 modyfikacja wartości
Dorota Urbanek 2020/08/11 13:12:42 modyfikacja wartości
Dorota Urbanek 2020/08/11 13:01:08 nowa pozycja