Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2020 r.

Zarządzenie nr 34/20 w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2020/2021 do klas IV i VII publicznych szkół podstawowych sportowych, publicznych szkół podstawowych mistrzostwa sportowego, oddziałów sportowych w publicznych szkołach podstawowych lub oddzialów mistrzostwa sportowego w publicznych szkołach podstawowych ogólnodostępnych.

Data podpisania: 2020/01/22

Data wejścia w życie: 2020/01/22


Zarządzenie Nr 34/20
Prezydenta Miasta Szczecin

z dnia 22 stycznia 2020 r.

w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2020/2021 do klas IV i VII publicznych szkół podstawowych sportowych, publicznych szkół podstawowych mistrzostwa sportowego, oddziałów sportowych w publicznych szkołach podstawowych lub oddzialów mistrzostwa sportowego w publicznych szkołach podstawowych ogólnodostępnych.

Na podstawie art. 154 ust 1 pkt 1 w związku z art. 29 ust 2 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz.1148, poz. 1680, poz. 1681, poz. 1818, poz. 2197, poz. 2248), zarządzam, co następuje:

§ 1. Określa się na rok szkolny 2020/2021 terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów do klas IV i VII publicznych szkół podstawowych sportowych, publicznych szkół podstawowych mistrzostwa sportowego, oddziałów sportowych w publicznych szkołach podstawowych lub oddziałów mistrzostwa sportowego w publicznych szkołach podstawowych ogólnodostępnych – stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Oświaty.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Prezydent Miasta

Piotr Krzystek

 


Załączniki:

udostępnił: Wydział Oświaty, wytworzono: 2020/01/28, odpowiedzialny/a: Lidia Rogaś, wprowadził/a: Leonarda Rożek, dnia: 2020/01/28 09:32:36
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Leonarda Rożek 2020/01/28 09:32:36 nowa pozycja