Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2020 r.

Zarządzenie nr 43/20 w sprawie zmiany w budżecie Miasta oraz zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Miasta na 2020 rok

Data podpisania: 2020/01/31

Data wejścia w życie: 2020/01/31


Zarządzenie Nr 43/20
Prezydenta Miasta Szczecin

z dnia 31 stycznia 2020 r.

w sprawie zmiany w budżecie Miasta oraz zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Miasta na 2020 rok

Na podstawie art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869, 1622, 1649 i 2020) zarządzam, co następuje:

§ 1. Zwiększam  dochody i wydatki budżetu Miasta na 2020 rok na zadania realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej o kwotę 59.139,45 zł,
z tego:

1) zwiększam dochody i wydatki na zadania zlecone z mocy ustaw o kwotę 50.139,45 zł,

2) zwiększam dochody i wydatki na zadania realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej o kwotę 9.000,00 zł,

zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 2 do Zarządzenia.

§ 2. W Zarządzeniu Nr 2/20 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Miasta na 2020 rok (zm.Zarządzenie Nr 10/20 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 13 stycznia 2020 r., Zarządzenie Nr 17/20 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 16 stycznia 2020 r., Zarządzenie Nr 32/20 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 21 stycznia 2020 r., Zarządzenie Nr 40/20 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 29 stycznia 2020 r.), wprowadzam zmiany w:

1) załączniku Nr 2 - Układ wykonawczy Dochody według klasyfikacji budżetowej i źródeł na 2020 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do Zarządzenia,

2) załączniku Nr 4 - Układ wykonawczy Wydatki według klasyfikacji budżetowej i zadań na 2020 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do Zarządzenia.

§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta oraz Dyrektorom Wydziałów wymienionych w załącznikach Nr 3 i Nr 4 do Zarządzenia.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta

Piotr Krzystek


Załączniki:

udostępnił: Dyrektor Wydziału Zarządzania Finansami Miasta, wytworzono: 2020/01/31, odpowiedzialny/a: Iwona Bobrek, wprowadził/a: Kamila Sander, dnia: 2020/02/10 09:32:51
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Kamila Sander 2020/02/10 09:32:51 nowa pozycja