Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2020 r.

Zarządzenie nr 513/20 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu ds. kontroli zarządczej

Data podpisania: 2020/10/01

Data wejścia w życie: 2020/10/01


Zarządzenie Nr 513/20
Prezydenta Miasta Szczecin

z dnia 1 października 2020 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu ds. kontroli zarządczej

Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U z 2019 r. poz. 869, 1622, 1649, 2020 i 2473 oraz z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695 i 1175), art. 33 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2020 r. poz. 713 i 1378), § 10 ust.1 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Szczecin, stanowiącego Załącznik do Zarządzenia Nr 114/19 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Szczecin (zm. Zarządzenie Nr 374/19 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 30 sierpnia 2019 r., Zarządzenie Nr 530/19 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 11 grudnia 2019 r., Zarządzenie Nr 543/19 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 19 grudnia 2019 r., Zarządzenie Nr 82/20 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 24 lutego 2020 r., Zarządzenie Nr 490/20 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 21 września 2020 r.), zarządzam, co następuje:

§ 1. W Zarządzeniu Nr 565/17 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie powołania Zespołu ds. kontroli zarządczej (zm. Zarządzenie Nr 281/19 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 4 lipca 2019 r., Zarządzenie Nr 312/20 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 25 czerwca 2020 r.), § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. W celu zapewnienia skutecznego i efektywnego funkcjonowania kontroli zarządczej
w Urzędzie Miasta Szczecin powołuję Zespół ds. kontroli zarządczej, zwany dalej Zespołem
w składzie:

1) Iwona Łabaziewicz – Zastępca Dyrektora Biura Prezydenta Miasta;

2) Małgorzata Andryszewska – Główny Specjalista w Wydziale Kultury;

3) Rafał Pawlik – Główny Specjalista w Urzędzie Stanu Cywilnego;

4) Arkadiusz Melzacki – Główny Specjalista w Wydziale Zasobu i Obrotu Nieruchomościami;

5) Agata Maj – Główny Specjalista w Wydziale Zasobu i Obrotu Nieruchomościami;

6) Łukasz Dajer – Główny Specjalista w Biurze Nadzoru Właścicielskiego;

7) Emilia Stolarz – Główny Specjalista w Biurze Obsługi Urzędu;

8) Jacek Karpowicz – Inspektor w Biurze Prezydenta Miasta;

9) Beata Śniady – Inspektor w Wydziale Księgowości;

10) Anna Musiał – Podinspektor w Biurze Rady Miasta.”.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

 

wz. Prezydenta Miasta Szczecin
Zastępca Prezydenta Miasta


Krzysztof Soska


udostępnił: Biuro Prezydenta Miasta, wytworzono: 2020/10/16, odpowiedzialny/a: Jacek Karpowicz, wprowadził/a: Jacek Karpowicz, dnia: 2020/10/16 08:24:04
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Jacek Karpowicz 2020/10/16 08:24:04 nowa pozycja