Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2020 r.

Zarządzenie nr 488/20 Zarządzenie Prezydenta Miasta Szczecin w sprawie powołania Komisji Kwalifikacyjnej do zaopiniowania wniosków o przyznanie nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej

Data podpisania: 2020/09/21

Data wejścia w życie: 2020/09/21


Zarządzenie Nr 488/20
Prezydenta Miasta Szczecin

z dnia 21 września 2020 r.

w sprawie powołania Komisji Kwalifikacyjnej do zaopiniowania wniosków o przyznanie nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej

Na podstawie § 17 ust. 5 Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Szczecin, dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz nagród i warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XLIII/1226/18 Rady Miasta Szczecin z dnia 5 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz nagród i warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2018 r. poz. 3783 oraz z 2019 r. poz. 1594 i 5153) zarządzam, co następuje:

§ 1. Powołuję Komisję Kwalifikacyjną do zaopiniowania wniosków o przyznanie nagrody Prezydenta Miasta Szczecin z okazji Dnia Edukacji Narodowej w 2020 roku w następującym składzie:

Przewodnicząca:

1) Iwona Potrykus - Wydział Oświaty w Urzędzie Miasta Szczecin;

Członkowie:

2) Aneta Serdyńska - Wydział Oświaty w Urzędzie Miasta Szczecin;

3) Edyta Ksiąg - Wydział Oświaty w Urzędzie Miasta Szczecin;

4) Wioletta Zmorzyńska – Wydział Oświaty w Urzędzie Miasta Szczecin;

5) Anna Kaczkiełło - Wydział Oświaty w Urzędzie Miasta Szczecin;

6) Monika Łuszczek - Wydział Oświaty w Urzędzie Miasta Szczecin;

7) Beata Kobek – Wydział Oświaty w Urzędzie Miasta Szczecin;

8) Teresa Mądry - Związek Nauczycielstwa Polskiego;

9) Anna Lewicka - NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania;

10) Marta Kozak - KNSZZ Solidarność '80;

11) Kamilla Zacharek - MKZZ „Kontra” Pracowników Oświaty;

12) Barbara Stępień - NSZZ „Solidarność”-80;

13) Teresa Kiedos - OZZ Pracowników Oświaty Nie Będących Nauczycielami.

 

§ 2. 1 Członkom Komisji Kwalifikacyjnej nie będącym pracownikami Urzędu Miasta Szczecin, poleca się przetwarzanie danych osobowych w związku z realizacją zadań Komisji, o których mowa w § 1, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych.

2. Członkowie Komisji, o których mowa w ust. 1 składają oświadczenia w formie pisemnej o zachowaniu tajemnicy w związku z poleceniem przetwarzania danych osobowych służących realizacji zadań Komisji.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierzam Dyrektorowi Wydziału Oświaty.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 


Prezydent Miasta

Piotr Krzystek
 


 


udostępnił: WOś, wytworzono: 2020/09/21, odpowiedzialny/a: Beata Kobek, wprowadził/a: Anna Tarnawska, dnia: 2020/09/22 12:39:46
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Anna Tarnawska 2020/09/22 12:39:46 modyfikacja wartości
Beata Kobek 2020/09/22 11:21:35 modyfikacja wartości
2020/09/22 10:10:16 modyfikacja wartości
2020/09/22 08:40:37 modyfikacja wartości
Beata Kobek 2020/09/21 16:00:06 nowa pozycja