Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2020 r.

Zarządzenie nr 147/20 zmieniające zarządzenie w sprawie zasad wynagradzania dyrektorów samorządowych instytucji kultury, dla których organizatorem jest Gmina Miasto Szczecin

Data podpisania: 2020/03/18

Data wejścia w życie: 2020/03/18


ZARZĄDZENIE NR 147/20
PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN
z dnia 18 marca 2020 r.


zmieniające zarządzenie w sprawie zasad wynagradzania dyrektorów samorządowych instytucji kultury, dla których organizatorem jest Gmina Miasto Szczecin


Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1571, 1696, 1815), art. 32 ust. 2 pkt 5 w związku z art. 92 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2019 r. poz. 511, 1571) oraz art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz.U. z 2019 r. poz. 2136), zarządzam, co następuje:
§ 1. W Zarządzeniu Nr 541/12 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 3 grudnia 2012 r. w sprawie zasad wynagradzania dyrektorów samorządowych instytucji kultury, dla których organizatorem jest Gmina Miasto Szczecin (zm. zarządzeniem Nr 101/16 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 21 marca 2016 r.) § 4 otrzymuje brzmienie:
       „§ 4. Wynagrodzenie zasadnicze przysługuje w wysokości: od 4 500 zł do 8 500 zł (słownie: od czterech tysięcy pięciuset złotych do ośmiu tysięcy pięciuset złotych).”
§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierza się dyrektorowi Wydziału Kultury oraz dyrektorowi Wydziału Organizacyjnego Urzędu Miasta Szczecin.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2020 r.

 

Prezydent Miasta

Piotr Krzystek
 


Załączniki:

udostępnił: WK, wytworzono: 2020/04/07, odpowiedzialny/a: Joanna Leszczyńska, wprowadził/a: Małgorzata Andryszewska, dnia: 2020/04/07 08:06:10
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Małgorzata Andryszewska 2020/04/07 08:06:10 modyfikacja wartości
Małgorzata Andryszewska 2020/04/07 07:50:51 nowa pozycja