Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2020 r.

Zarządzenie nr 422/20 zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowego zakresu zadań realizowanych przez jednostki organizacyjne Urzędu Miasta Szczecin

Data podpisania: 2020/08/06

Data wejścia w życie: 2020/08/06


                                                                    ZARZĄDZENIE NR 422/20

                                                            PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN

                                                                      z dnia 6 sierpnia 2020 r.

 

zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowego zakresu zadań realizowanych przez jednostki

organizacyjne Urzędu Miasta Szczecin


Na podstawie § 59 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Szczecin stanowiącego Załącznik do Zarządzenia Nr 114/19 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Szczecin (zm. Zarządzenie Nr 374/19 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 30 sierpnia 2019 r. , Zarządzenie Nr 530/19 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 11 grudnia 2019 r., Zarządzenie Nr 543/19 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 19 grudnia 2019 r.,Zarządzenie Nr 82/20 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 24 lutego 2020 r.  ) zarządzam, co następuje: § 1. W Szczegółowym zakresie zadań realizowanych przez jednostki organizacyjne Urzędu Miasta Szczecin, stanowiącym załącznik do Zarządzenia Nr 145/19 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 9 kwietnia 2019r. w sprawie szczegółowego zakresu zadań realizowanych przez jednostki organizacyjne Urzędu Miasta Szczecin ( zm. Zarządzenie Nr 259/19 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 28 czerwca 2019 r., Zarządzenie Nr 474/19 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 12 listopada 2019 r., Zarządzenie Nr 1/20 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 2 stycznia 2020 r.) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 ust.6 po pkt 7 dodaje się  pkt 8 w brzmieniu:

„8) realizacja projektu promocyjno-informacyjnego - Akademicki Szczecin.”;

2) w § 23 w ust. 4 pkt 13 otrzymuje brzmienie:

„13) wykonywanie zadań organu rejestrującego określonych w ustawie o rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m;”.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorom i kierownikom właściwych wydziałów i biur Urzędu Miasta Szczecin.

§ 3. Nadzór nad realizacją zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
 
                                                                           wz. Prezydenta Miasta

                                                                       Zastępca Prezydenta Miasta
 
 
                                                                                Michał Przepiera


udostępnił: Wydział Organizacyjny, wytworzono: 2020/08/06, odpowiedzialny/a: Grzegorz Łubian, wprowadził/a: Martyna Jakubowska, dnia: 2020/08/11 12:44:14
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Martyna Jakubowska 2020/08/11 12:44:14 modyfikacja wartości
Martyna Jakubowska 2020/08/11 12:37:15 modyfikacja wartości
Martyna Jakubowska 2020/08/11 12:36:32 nowa pozycja