Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2020 r.

Zarządzenie nr 483/20 w sprawie nieodpłatnego przekazania składników majątkowych Gminy Miasto Szczecin

Data podpisania: 2020/09/14

Data wejścia w życie: 2020/09/14


Zarządzenie Nr 483/20
Prezydenta Miasta Szczecin

z dnia 14 września 2020 r.

w sprawie nieodpłatnego przekazania składników majątkowych Gminy Miasto Szczecin

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378) zarządzam, co następuje:

§ 1.  Przekazuje się nieodpłatnie na rzecz jednostki podlegającej Gminie Miasto Szczecin
pn. Szkoła Podstawowa  Nr 11 w Szczecinie składniki majątkowe stanowiące własność Gminy Miasto Szczecin – Urzędu Miasta Szczecin, wykazane w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Przekazuje się nieodpłatnie na rzecz jednostki podlegającej Gminie Miasto Szczecin
pn. Szkoła Podstawowa  Nr 14  w Szczecinie składniki majątkowe stanowiące własność Gminy Miasto Szczecin – Urzędu Miasta Szczecin, wykazane w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Przekazuje się nieodpłatnie na rzecz jednostki podlegającej Gminie Miasto Szczecin
pn. Szkoła Podstawowa  Nr 41 w Szczecinie składniki majątkowe stanowiące własność Gminy Miasto Szczecin – Urzędu Miasta Szczecin, wykazane w załączniku nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Przekazuje się nieodpłatnie na rzecz jednostki podlegającej Gminie Miasto Szczecin
pn. Szkoła Podstawowa  Nr 46 w Szczecinie  składniki majątkowe stanowiące własność Gminy Miasto Szczecin – Urzędu Miasta Szczecin, wykazane w załączniku nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Przekazuje się nieodpłatnie na rzecz jednostki podlegającej Gminie Miasto Szczecin
pn. Szkoła Podstawowa  Nr 68  w Szczecinie składniki majątkowe stanowiące własność Gminy Miasto Szczecin – Urzędu Miasta Szczecin, wykazane w załączniku nr 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 6. Przekazuje się nieodpłatnie na rzecz jednostki podlegającej Gminie Miasto Szczecin
pn. IX Liceum Ogólnokształcące  w Szczecinie składniki majątkowe stanowiące własność Gminy Miasto Szczecin – Urzędu Miasta Szczecin, wykazane w załączniku nr 6 do niniejszego zarządzenia.

§ 7. Przekazuje się nieodpłatnie na rzecz jednostki podlegającej Gminie Miasto Szczecin
pn. Centrum Mistrzostwa Sportowego w Szczecinie składniki majątkowe stanowiące własność Gminy Miasto Szczecin – Urzędu Miasta Szczecin, wykazane w załączniku nr 7 do niniejszego zarządzenia.

§ 8. Przekazuje się nieodpłatnie na rzecz jednostki podlegającej Gminie Miasto Szczecin
pn. Szkoła Podstawowa nr 42 w Szczecinie składniki majątkowe stanowiące własność Gminy Miasto Szczecin – Urzędu Miasta Szczecin, wykazane w załączniku nr 8 do niniejszego zarządzenia.

§ 9. Przekazuje się nieodpłatnie na rzecz jednostki podlegającej Gminie Miasto Szczecin
pn. Przedszkole Publiczne Nr 41 w Szczecinie składniki majątkowe stanowiące własność Gminy Miasto Szczecin – Urzędu Miasta Szczecin, wykazane w załączniku nr 9 do niniejszego zarządzenia.

§ 10.  Przekazanie składników majątkowych, o których mowa w § 1, § 2, § 3, § 4, § 5,
§ 6, § 7, § 8 i w § 9, nastąpi w oparciu o protokół przekazania–przejęcia środka trwałego zawierającego wartość przekazanych składników majątkowych.

§ 11. Wykonanie Zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Szczecin.

§ 12. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


 


Załączniki:

udostępnił: WGK, wytworzono: 2020/09/23, odpowiedzialny/a: Paweł Adamczyk, wprowadził/a: Joanna Markowska, dnia: 2020/09/24 08:19:33
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Joanna Markowska 2020/09/24 08:19:33 modyfikacja wartości
Joanna Markowska 2020/09/24 07:04:11 modyfikacja wartości
Joanna Markowska 2020/09/23 14:56:45 nowa pozycja