Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2020 r.

Zarządzenie nr 524/20 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

Data podpisania: 2020/10/07

Data wejścia w życie: 2020/10/07


Zarządzenie Nr 524/20
Prezydenta Miasta Szczecin

z dnia 7 października 2020 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

Na podstawie art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z  2019 r. poz. 1398 oraz z 2020 r. poz. 148, 284, 374 i 695) w związku z art. 92 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920) zarządzam, co następuje:

§ 1. W Zarządzeniu Nr 35/18 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 22 stycznia 2018 r. w sprawie powołania Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego (zm. Zarządzenie Nr 345/19 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 9 sierpnia 2019 r.) § 2 w ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. W skład Zespołu jako stali członkowie wchodzą:
Przewodniczący:
1) Prezydent Miasta Szczecin;
Zastępcy Przewodniczącego:
2) Pełnomocnik Prezydenta ds. bezpieczeństwa w Gminie Miasto Szczecin;
3) Dyrektor Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności Urzędu Miasta Szczecin;                                                                                                                             Członkowie:

4) Dyrektor Wydziału Spraw Społecznych w Urzędzie Miasta Szczecin;

5) Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej w Urzędzie Miasta Szczecin;

6) Dyrektor Wydziału Oświaty w Urzędzie Miasta Szczecin;

7) Komendant Straży Miejskiej Szczecin;

8) Komendant Miejski Policji w Szczecinie;

9) Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie.”.

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności Urzędu Miasta Szczecin.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

 

Prezydent Miasta


Piotr Krzystek


Załączniki:

udostępnił: WZKiOL, wytworzono: 2020/10/14, odpowiedzialny/a: Henryk Szelągiewicz, wprowadził/a: Henryk Szelągiewicz, dnia: 2020/10/14 08:12:33
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Henryk Szelągiewicz 2020/10/14 08:12:33 nowa pozycja