Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2020 r.

Zarządzenie nr 584/20 zmieniające zarządzenie w sprawie obsługi prawnej w Urzędzie Miasta Szczecin

Data podpisania: 2020/11/19

Data wejścia w życie: 2020/11/19


                                           ZARZĄDZENIE NR 584/20
                                    PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN
                                            z dnia 19 listopada 2020 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie obsługi prawnej w Urzędzie Miasta Szczecin


Na podstawie § 7 ust. 3 w związku z § 56 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Szczecin stanowiącego Załącznik do Zarządzenia Nr 114/19 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Szczecin (zm. Zarządzenie Nr 374/19 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 30 sierpnia 2019 r., Zarządzenie Nr 530/19 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 11 grudnia 2019 r., Zarządzenie Nr 543/19 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 19 grudnia 2019 r., Zarządzenie Nr 82/20 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 24 lutego 2020 r., Zarządzenie Nr 490/20 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 21 września 2020 r.) zarządzam, co następuje:
§ 1. W Zarządzeniu Nr 467/20 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 1 września 2020 r. w sprawie obsługi prawnej w Urzędzie Miasta Szczecin, wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Biuro Prawne Urzędu Miasta Szczecin zapewnia obsługę prawną samodzielnych stanowisk pracy ds. bezpieczeństwa i higieny pracy, Inspektora Ochrony Danych oraz Koordynatora ds. dostępności.”
2) w § 2 w ust. 1:
a) w pkt 5 po lit. j dodaje się lit. k w brzmieniu:
„k) Samodzielne stanowisko pracy - Koordynator ds. dostępności.”
b) w pkt 7 po lit. j dodaje się lit. k w brzmieniu:
„k) Samodzielne stanowisko pracy - Koordynator ds. dostępności.”
c) w pkt 9 po lit. j dodaje się lit. k w brzmieniu:
„k) Samodzielne stanowisko pracy - Koordynator ds. dostępności.”
§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Biura Prawnego oraz Koordynatorowi ds. dostępności w Urzędzie Miasta Szczecin.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


                                             Prezydent Miasta

                                             Piotr Krzystek

 


udostępnił: Wydział Organizacyjny, wytworzono: 2020/11/19, odpowiedzialny/a: Grzegorz Łbian, wprowadził/a: Katarzyna Bojaruniec, dnia: 2020/11/23 13:48:11
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Katarzyna Bojaruniec 2020/11/23 13:48:11 modyfikacja wartości
Martyna Jakubowska 2020/11/23 13:41:02 modyfikacja wartości
Martyna Jakubowska 2020/11/23 13:19:16 nowa pozycja