Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2020 r.

Zarządzenie nr 631/20 w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Miastu Szczecin ustawami na 2021 rok

Data podpisania: 2020/12/15

Data wejścia w życie: 2020/12/15


Zarządzenie Nr 631/20
Prezydenta Miasta Szczecin

z dnia 15 grudnia 2020 r.

w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Miastu Szczecin ustawami na 2021 rok

Na podstawie art. 249 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz.869, 1622, 1649, 2020 i 2473 oraz z 2020 r. poz.284, 374, 568, 695 i 1175) zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustala się plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Miastu Szczecin na 2021 rok odrębnymi ustawami - dotacje, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Zarządzenia.

§ 2. Ustala się plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Miastu Szczecin na 2021 rok odrębnymi  ustawami - wydatki, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Zarządzenia.

§ 3. Ustala się plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Miastu Szczecin na 2021 rok odrębnymi ustawami - dochody budżetu państwa, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do Zarządzenia.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r.

Prezydent Miasta

Piotr Krzystek


Załączniki:

udostępnił: Dyrektor Wydziału Zarządzania Finansami Miasta, wytworzono: 2020/12/15, odpowiedzialny/a: Iwona Bobrek, wprowadził/a: Kamila Sander, dnia: 2020/12/18 11:17:57
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Kamila Sander 2020/12/18 11:17:57 nowa pozycja