Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2020 r.

Zarządzenie nr 625/20 uchylające zarządzenie w sprawie polecenia wykonywania pracy zdalnej w Urzędzie Miasta Szczecin.

Data podpisania: 2020/12/11

Data wejścia w życie: 2020/12/11


                                                                ZARZĄDZENIE NR 625/20

                                                        PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN
                                                                  z dnia 11 grudnia 2020 r.


uchylające zarządzenie w sprawie polecenia wykonywania pracy zdalnej w Urzędzie Miasta Szczecin.


Na podstawie art. 3 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1842, 2112, 2123, 2157 ) oraz art. 31 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320), art. 33 ust. 3 i ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378) oraz art. 35 ust. 2 w związku z art. 92 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2020 r. poz. 920) zarządzam, co następuje:
§ 1. Traci moc Zarządzenie Nr 566/20 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 4 listopada 2020 r. w sprawie polecenia wykonywania pracy zdalnej w Urzędzie Miasta Szczecin.
§ 2. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Sekretarzowi Miasta Szczecin.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 

                                                                                 Prezydent Miasta

                                                                                 Piotr Krzystek


Załączniki:

udostępnił: Wydzial Organizacyjny, wytworzono: 2020/12/11, odpowiedzialny/a: Katarzyna Bojaruniec, wprowadził/a: Katarzyna Bojaruniec, dnia: 2021/03/01 08:14:57
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Katarzyna Bojaruniec 2021/03/01 08:14:57 nowa pozycja