Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2020 r.

Zarządzenie nr 473/20 w sprawie nieodpłatnego przekazania składników majątkowych Urzędu Miasta Szczecin

Data podpisania: 2020/09/02

Data wejścia w życie: 2020/09/02


Zarządzenie Nr 473/20
Prezydenta Miasta Szczecin

z dnia 2 września 2020 r.

w sprawie nieodpłatnego przekazania składników majątkowych Urzędu Miasta Szczecin

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713, 1378), zarządzam, co następuje:

§ 1. Dom Pomocy Społecznej w Szczecinie przy ul. Wł. Broniewskiego 4/6, przekazuje nieodpłatnie na rzecz Fundacji LIFE SURFERS z siedzibą w Szczecinie przy ul. Wroniej 25, samochód osobowy Citroen Berlingo o nr rejestracyjnym ZS 6467K, wykazany w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Przekazanie składnika majątkowego, o którym mowa w §1 nastąpi w oparciu o protokół zdawczo – odbiorczy, zawierający wartość przekazanego  składnika majątkowego.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Domu Pomocy Społecznej w Szczecinie przy ul. Wł. Broniewskiego 4/6.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Prezydent Miasta

Piotr Krzystek


udostępnił: WSS UM SZCZECIN, wytworzono: 2020/09/04, odpowiedzialny/a: Beata Bugajska, wprowadził/a: Kamila Bujel, dnia: 2020/09/04 12:47:23
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Kamila Bujel 2020/09/04 12:47:23 nowa pozycja