Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2020 r.

Zarządzenie nr 203/20 w sprawie zmiany w budżecie Miasta oraz zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Miasta na 2020 rok

Data podpisania: 2020/04/28

Data wejścia w życie: 2020/04/28


Zarządzenie Nr 203/20
Prezydenta Miasta Szczecin

z dnia 28 kwietnia 2020 r.

w sprawie zmiany w budżecie Miasta oraz zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Miasta na 2020 rok

Na podstawie art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869, 1622, 1649 i 2020 oraz z 2020 r. poz. 284, 374, 568 i 695) zarządzam, co następuje:

§ 1. Zwiększam dochody i wydatki budżetu Miasta na 2020 rok o kwotę 269.155,82 zł,
z tego:

1) zwiększam dochody i wydatki na zadania własne o kwotę 29.570,00 zł

2) zwiększam dochody i wydatki na zadania zlecone z mocy ustaw o kwotę 239.585,82 zł

§ 2. W Zarządzeniu Nr 2/20 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Miasta na 2020 rok (zm. Zarządzenie Nr 10/20 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 13 stycznia 2020 r., Zarządzenie Nr 17/20 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 16 stycznia 2020 r., Zarządzenie Nr 32/20 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 21 stycznia 2020 r., Zarządzenie Nr 40/20 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 29 stycznia 2020 r., Zarządzenie Nr 43/20 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 31 stycznia 2020 r., Zarządzenie Nr 50/20 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 5 lutego 2020 r., Zarządzenie Nr 53/20 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 6 lutego 2020 r., Zarządzenie Nr 86/20 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 26 lutego 2020 r., Zarządzenie Nr 93/20 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 27 lutego 2020 r., Zarządzenie Nr 95/20 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 28 lutego 2020 r., Zarządzenie Nr 108/20 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 4 marca 2020 r., Zarządzenie Nr 125/20 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 11 marca 2020 r., Zarządzenie Nr 130/20 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 12 marca 2020 r., Zarządzenie Nr 140/20 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 16 marca 2020 r., Zarządzenie Nr 144/20 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 17 marca 2020 r., Zarządzenie Nr 145/20 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 18 marca 2020 r.,  Zarządzenie Nr 148/20 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 19 marca 2020 r., Zarządzenie Nr 151/20 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 25 marca 2020 r., Zarządzenie Nr 162/20 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 26 marca 2020 r., Zarządzenie Nr 163/20 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 27 marca 2020 r., Zarządzenie Nr 165/20 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 31 marca 2020 r., Zarządzenie Nr 168/20 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 2 kwietnia 2020 r., Zarządzenie Nr 177/20 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 8 kwietnia 2020 r., Zarządzenie Nr 178/20 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 9 kwietnia 2020 r., Zarządzenie Nr 179/20 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 10 kwietnia 2020 r., Zarządzenie Nr 180/20 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 10 kwietnia 2020 r., Zarządzenie Nr 192/20 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 17 kwietnia 2020 r., Zarządzenie Nr 199/20 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 24 kwietnia 2020 r., Zarządzenie Nr 201/20 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 27 kwietnia 2020 r.), wprowadzam zmiany w:

1) załączniku Nr 2 - Układ wykonawczy Dochody według klasyfikacji budżetowej i źródeł na 2020 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do Zarządzenia,

2) załączniku Nr 4 - Układ wykonawczy Wydatki według klasyfikacji budżetowej i zadań na 2020 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do Zarządzenia.

§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta oraz Dyrektorom Wydziałów wymienionych w załącznikach Nr 3 i Nr 4 do Zarządzenia.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta

Piotr Krzystek


Załączniki:

udostępnił: Dyrektor Wydziału Zarządzania Finansami Miasta, wytworzono: 2020/04/28, odpowiedzialny/a: Iwona Bobrek, wprowadził/a: Kamila Sander, dnia: 2020/05/04 08:55:31
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Kamila Sander 2020/05/04 08:55:31 nowa pozycja