Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2020 r.

Zarządzenie nr 599/20 w sprawie nieodpłatnego przekazania składników majątkowych Gminy Miasto Szczecin

Data podpisania: 2020/11/27

Data wejścia w życie: 2020/11/27


ZARZĄDZENIE NR 599/20

PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN

z dnia 27 listopada 2020 r.

w sprawie nieodpłatnego przekazania składników majątkowych Gminy Miasto Szczecin

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.

z 2020 r. poz. 713, 1378), zarządzam, co następuje:

 

§ 1. Jednostka organizacyjna Gminy Miasto Szczecin – Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych

w Szczecinie przekazuje nieodpłatnie na rzecz jednostki organizacyjnej Gminy Miasto Szczecin –

Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji przy ul. Władysława Szafera 7 w Szczecinie

składniki majatkowe, wykazane w załączniku do niniejszego Zarządzenia.

 

§ 2. Przekazanie składników majatkowych, o których mowa w § 1 , nastąpi w oparciu o protokół

zdawczo – odbiorczy, zawierający wartość przekazanych składników majatkowych.

 

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych

w Szczecinie.

 

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

wz. Prezydenta Miasta

Zastępca Prezydenta Miasta

Krzysztof Soska


udostępnił: Wydział Sportu, wytworzono: 2020/11/27, odpowiedzialny/a: Dyrektor Wydziału, wprowadził/a: Ewa Szczepańska, dnia: 2020/12/07 11:23:59
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Ewa Szczepańska 2020/12/07 11:23:59 nowa pozycja