Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2020 r.

Zarządzenie nr 458/20 w sprawie nieodpłatnego przekazania rzeczowych aktywów obrotowych Urzędu Miasta Szczecin

Data podpisania: 2020/08/26

Data wejścia w życie: 2020/08/26


ZARZĄDZENIE NR 458/20

PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN

z dnia 26 sierpnia 2020 r.

w sprawie nieodpłatnego przekazania rzeczowych aktywów obrotowych Urzędu Miasta Szczecin

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378), zarządzam, co następuje:

§ 1. Przekazuje się nieodpłatnie rzeczowe aktywa obrotowe Urzędu Miasta Szczecin na rzecz jednostki Gminy Miasto Szczecin pn. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie przy

ul. Sikorskiego 3 w Szczecinie, wykazane w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Przekazuje się nieodpłatnie rzeczowe aktywa obrotowe Urzędu Miasta Szczecin na rzecz jednostki Gminy Miasto Szczecin pn. Centrum Opieki nad Dzieckiem im. Konstantego Maciejewicza

w Szczecinie przy ul. Wszystkich Świętych 66 w Szczecinie, wykazane w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Przekazanie rzeczowych aktywów obrotowych, o których mowa w § 1-2 niniejszego zarządzenia nastąpi w oparciu o protokoły zdawczo-odbiorcze zawierające wartość przekazanych

rzeczowych aktywów obrotowych.

§ 4. Wykonanie Zarządzenia powierza się Dyrektorowi Biura Obsługi Urzędu, Urzędu Miasta Szczecin.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

                                                                                      Prezydent Miasta

                                                                                      Piotr Krzystek

 

 

 


Załączniki:

udostępnił: WSS, wytworzono: 2020/08/26, odpowiedzialny/a: Beata Bugajska, wprowadził/a: Agnieszka Zmysłowska-Czerwińska, dnia: 2020/09/25 09:56:44
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Agnieszka Zmysłowska-Czerwińska 2020/09/25 09:56:44 modyfikacja wartości
Agnieszka Zmysłowska-Czerwińska 2020/09/25 09:46:42 modyfikacja wartości
Agnieszka Zmysłowska-Czerwińska 2020/09/25 09:46:25 modyfikacja wartości
Agnieszka Zmysłowska-Czerwińska 2020/09/25 09:45:52 modyfikacja wartości
Grażyna Klukowska 2020/09/24 12:29:24 nowa pozycja