Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2020 r.

Zarządzenie nr 621/20 w sprawie ustalenia wysokości stawki wywoławczej miesięcznej opłaty do przetargu na dzierżawę urządzeń oraz sprzętu stanowiącego wyposażenie nieruchomości gruntowych zabudowanych obiektami sportowymi przy ul. Karłowicza, Twardowskiego i Witkiewicza w Szczecinie

Data podpisania: 2020/12/10

Data wejścia w życie: 2020/12/10


Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378) zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustalam do przetargu pisemnego nieograniczonego stawki wywoławcze miesięcznych opłat za dzierżawę sprzętu oraz  urządzeń, stanowiących wyposażenie nieruchomości gruntowych zabudowanych obiektami sportowymi przy ul. Karłowicza, Twardowskiego i Witkiewicza w Szczecinie, wymienione w załącznikach nr 1-6 do niniejszego zarządzenia, w wysokości 1% wartości netto tych urządzeń i sprzętu.

§ 2. Stawki, o których mowa w §1, są stawkami netto (bez uwzględnienia podatku VAT).

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierzam dyrektorom właściwych wydziałów Urzędu Miasta Szczecin, kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Miasto Szczecin oraz prezesom zarządu komunalnych osób prawnych.

§ 4. Nadzór nad realizacją zarządzenia powierzam Zastępcy Prezydenta Miasta Szczecin ds. inwestycji i zarządzania projektami oraz Sekretarzowi Miasta.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


udostępnił: Wydział Zarządzania Projektami, wytworzono: 2021/02/16, odpowiedzialny/a: Kamila Bogusławska, wprowadził/a: Marta Czapiewska, dnia: 2021/02/16 14:56:49
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Marta Czapiewska 2021/02/16 14:56:49 nowa pozycja