Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2020 r.

Zarządzenie nr 534/20 w sprawie przeprowadzenia ewakuacji osób z obszaru zagrożonego na terenie

Data podpisania: 2020/10/15

Data wejścia w życie: 2020/10/15


Zarządzenie Nr 534/20
Prezydenta Miasta Szczecin

z dnia 15 października 2020 r.

w sprawie przeprowadzenia ewakuacji osób z obszaru zagrożonego na terenie
Gminy Miasto Szczecin

Na podstawie art. 31b. ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713, 1378), art. 19 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 1398 oraz z 2020 r. poz. 148, 284, 374 i 695) oraz § 3 pkt. 8 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Szefa Obrony Cywilnej Kraju, szefów obrony cywilnej województw, powiatów i gmin (Dz. U. z 2002 r. Nr 96 poz. 850) w związku z zaistniałym zagrożeniem dla zdrowia i życia ludzi, spowodowanym usuwaniem przedmiotu niebezpiecznego zarządzam, co następuje:

§ 1. W dniu 18 października 2020 r. od godz. 07.00 przeprowadzona zostanie ewakuacja mieszkańców budynków położonych przy ul.: Jodłowa 1, 3, 5, 7; Santocka 30, 31; Kosodrzewiny 3, 4, 5, 6.

§ 2. Wprowadza się od godziny 09.00 dnia 18 października 2020 r. do odwołania zakaz przebywania osób na otwartej przestrzeni w strefie niebezpiecznej, określonej w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Miejscem zbiórki dla ewakuowanych osób, o których mowa w § 1, wyznacza się:

1) Halę Sportową przy ul. Twardowskiego 12b w Szczecinie.

2) dodatkowym miejscem dla ewakuowanych osób wyznacza się Halę Sportową przy Szkole Podstawowej nr 51 przy ul. Jodłowej 21.

§ 4. Na czas trwania ewakuacji organizuje się:

1) zabezpieczenie porządku publicznego w rejonie działań – Komenda Miejska Policji w Szczecinie wspierana siłami Straży Miejskiej Szczecin;

2) zabezpieczenie medyczne – Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie oraz Szczecińskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe;

3) zabezpieczenie transportowe - Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie;

4) ewakuację osób niepełnosprawnych oraz chorych – Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie;

5) zabezpieczenie socjalne osób ewakuowanych w miejscu zbiórki zapewnia Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie oraz Straż Miejska Szczecin.

§ 5. 1.   Rozpoczęcie usunięcia niewybuchu poprzedzone zostanie komunikatem głosowym oraz jednominutowym sygnałem modulowanym z użyciem wybranych syren akustycznego systemu alarmowania Miasta Szczecin.

2. Zakończenie działań i usunięcie zagrożenia przekazane zostanie komunikatem głosowym i jednominutowym sygnałem ciągłym z użyciem wybranych syren akustycznego systemu alarmowania Miasta Szczecin.

§ 6. W czasie ewakuacji osób zapewnia się przestrzeganie wszystkich nakazów i zakazów oraz reżimów sanitarnych wynikających z wprowadzenia stanu epidemii.

§ 7. Zobowiązuje się Dyrektora Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności Urzędu Miasta Szczecin do:

1) opracowania dokumentacji przeprowadzenia ewakuacji;

2) dokonania niezbędnych uzgodnień z innymi jednostkami organizacyjnymi uczestniczącymi w zabezpieczeniu ewakuacji we współpracy z Komendą Miejską Policji w Szczecinie;

3) sprawowania bezpośredniego nadzoru nad przebiegiem ewakuacji osób.

§ 8. Nadzór nad wykonaniem Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta Szczecin.

§ 9. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

Prezydent Miasta


Piotr Krzystek


 

Załącznik do zarządzeniaNr 534/20
Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 15 października 2020 r.
Zalacznik1.pdf


Załączniki:

udostępnił: WZKiOL, wytworzono: 2020/10/16, odpowiedzialny/a: Henryk Szelągiewicz, wprowadził/a: Henryk Szelągiewicz, dnia: 2020/10/16 08:33:40
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Henryk Szelągiewicz 2020/10/16 08:33:40 nowa pozycja