Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2020 r.

Zarządzenie nr 667/20 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadania publicznego

Data podpisania: 2020/12/28

Data wejścia w życie: 2020/12/28


ZARZĄDZENIE NR 667/20
PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN
z dnia 28 grudnia 2020 r.


w sprawie powołania Komisji Konkursowej
do Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadania publicznego


Na podstawie § 10 ust. 1 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Szczecin stanowiącego Załącznik do Zarządzenia nr 114/19 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Szczecin (zm. Zarządzenie Nr 374/19 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 30 sierpnia 2019 r., Zarządzenie Nr 530/19 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 11 grudnia 2019 r., Zarządzenie Nr 543/19 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 19 grudnia 2019 r., Zarządzenie Nr 82/20 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 24 lutego 2020 r., Zarządzenie Nr 490/20 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 21 września 2020 r., Zarządzenie Nr 624/20 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 11 grudnia 2020 r.), art. 15 ust. 2a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2020 r. 1057), § 11 ust. 1 Programu współpracy Gminy Miasto Szczecin z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok stanowiącego Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXII/667/20 Rady Miasta Szczecin z dnia 20 października 2020 r. w sprawie Programu współpracy Gminy Miasto Szczecin z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok oraz § 4 ust. 16 Zasad współpracy finansowej Gminy Miasto Szczecin z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, stanowiących Załącznik do Zarządzenia Nr 581/20 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 13 listopada 2020 r. w sprawie zasad współpracy finansowej Gminy Miasto Szczecin z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego zarządzam, co następuje:
§ 1. Powołuje się Komisję Konkursową do przeprowadzenia postępowania w Otwartym Konkursie Ofert Nr BDO/IK/2021/020 na realizację zadania publicznego pn. „Sport dzieci i młodzieży – sport w systemie szkolnym” w składzie:
Przewodniczący:
1) Pan Krzysztof Kupis – Dyrektor Wydziału Sportu w Urzędzie Miasta Szczecin;
Członkowie:
2) Pani Monika Łazarczyk – Główny Specjalista w Wydziale Sportu w Urzędzie Miasta Szczecin;
3) Pani Anna Burczyska – Inspektor w Wydziale Sportu w Urzędzie Miasta Szczecin;
4) Pani Beata Gogłoza – Stowarzyszenie Solidarne Kobiety Zawsze;
5) Pani Beata Sikorska – Stowarzyszenie Solidarne Kobiety Zawsze;
6) Pan Grzegorz Biczak – Fundacja Rozwoju Innowacji;
Sekretarz:
7) Pani Ilona Krupecka – Główny Specjalista w Biurze Dialogu Obywatelskiego w Urzędzie Miasta Szczecin;
§ 2. 1. Zadaniem Komisji, o której mowa w § 1 jest ocena merytoryczna oraz rekomendowanie do realizacji ofert złożonych w Otwartym Konkursie Ofert Prezydentowi Miasta lub działającemu w imieniu Prezydenta Miasta właściwemu Zastępcy Prezydenta.
2. Prace Komisji Konkursowej będą prowadzone zgodnie z Uchwałą Nr XXII/667/20 Rady Miasta Szczecin z dnia 20 października 2020 r. w sprawie Programu współpracy Gminy Miasto Szczecin z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok oraz Zarządzeniem Nr 581/20 z dnia 13 listopada 2020 r. Prezydenta Miasta Szczecin w sprawie zasad współpracy finansowej Gminy Miasto Szczecin z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego z zastrzeżeniem ust. 3.
3. Posiedzenia Komisji mogą odbywać się w sposób zdalny.
§ 3. Nadzór nad realizacją zarządzenia powierza się Zastępcy Prezydenta Miasta ds. strategii i relacji z mieszkańcami.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta

Piotr Krzystek
 


udostępnił: Biuro Dialogu Obywatelskiego, wytworzono: 2020/12/28, odpowiedzialny/a: Ilona Krupecka , wprowadził/a: Ilona Krupecka, dnia: 2021/02/18 15:16:28
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Ilona Krupecka 2021/02/18 15:16:28 nowa pozycja