Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2020 r.

Zarządzenie nr 149/20 w sprawie zapewnienia pracownikom Urzędu Miasta Szczecin bezpiecznych warunków pracy w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2

Data podpisania: 2020/03/19

Data wejścia w życie: 2020/03/19


ZARZĄDZENIE NR 149/20
 PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN 
 z dnia 19 marca 2020 r.


w sprawie zapewnienia pracownikom Urzędu Miasta Szczecin bezpiecznych warunków pracy w związku zrozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2


Na podstawie art. 33 ust. 3 i ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1571, 1696 i 1815) oraz art. 32 ust. 2 pkt 3 i art. 35 ust. 2  w związku z art. 92 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511, 1571 i 1815) w związku z art. 209 2 § 1 i art. 207 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2019 r.poz. 1040, 1043 i 1495, z 2018 r. poz. 2245 i 2432) zarządzam, co następuje:

§ 1. W celu ograniczenia zagrożenia epidemicznego związanego z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, zmierzając do zapewnienia pracownikom Urzędu Miasta Szczecin bezpiecznych warunków pracy ustalam, co następuje:

1) wykonywanie pracy przez wszystkie jednostki organizacyjne Urzędu Miasta Szczecin odbywa się w godzinach 7:30-15:30;

2) przebywanie pracowników na terenie budynku Urzędu Miasta możliwe jest wyłącznie w godzinach, o których mowa w pkt 1;

3) wstrzymuje się wszystkie zgody udzielone na indywidualny rozkład czasu pracy oraz zgody  na pracę w godzinach nadliczbowych;

4) pracownicy przed rozpoczęciem wykonywania pracy:

a) zobowiązani są okazać przed wejściem do budynku Urzędu Miasta Szczecin identyfikator, o którym mowa  w Regulaminie pracy Urzędu Miasta Szczecin stanowiącym załącznik do Zarządzenia Nr 535/17 Prezydenta Miasta Szczecin z 15 grudnia 2017 r. w sprawie regulaminu pracy Urzędu Miasta Szczecin ( zm. Zarządzenie Nr 530/18 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 12 grudnia 2018 r.),

b) podlegają sprawdzeniu temperatury ciała w celu ewentualnego wykluczenia objawów wirusa SARS-CoV-2 w postaci gorączki.

§ 2. Ograniczenia, o których mowa w § 1 mają zastosowanie od dnia 20 marca 2020 r. do odwołania.

§ 3. Wyniki badań, o których mowa w § 1 pkt 4 lit. b nie  będą rejestrowane,  przekazywane do żadnego systemu elektronicznego ani też utrwalane w formie papierowej. 

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Miasta Szczecin.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta
Piotr Krzystek
 


Załączniki:

udostępnił: Wydział Organizacyjny, wytworzono: 2020/03/19, odpowiedzialny/a: Grzegorz Łubian, wprowadził/a: Tomasz Czerniawski, dnia: 2020/03/20 09:47:13
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Tomasz Czerniawski 2020/03/20 09:47:13 modyfikacja wartości
Martyna Jakubowska 2020/03/20 08:11:03 modyfikacja wartości
Martyna Jakubowska 2020/03/20 08:10:51 modyfikacja wartości
Martyna Jakubowska 2020/03/19 16:00:58 modyfikacja wartości
Martyna Jakubowska 2020/03/19 15:59:59 nowa pozycja