Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
 •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2020 r.

Zarządzenie nr 97/20 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej

Data podpisania: 2020/03/02

Data wejścia w życie: 2020/03/02


Zarządzenie Nr  97/20
Prezydenta Miasta Szczecin

z dnia 2 marca 2020 r.

w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej

Na podstawie art. 4 ust. 5 w związku z art. 3 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości
(Dz. U. z 2019 r. poz. 351, 1495, 1571, 1655 i 1680) oraz art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1571, 1696 i 1815) zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Zobowiązujędo przeprowadzenia w drodze spisu z natury inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej rzeczowych aktywów obrotowych znajdujących się w magazynie Urzędu Miasta Szczecin.

2. Inwentaryzację, o której mowa w ust.1, należy przeprowadzić w okresie od dnia 4 marca 2020 r.
do dnia 6 marca 2020 r. według stanu na dzień 28 lutego 2020 r.

§ 2. Do przeprowadzenia inwentaryzacji, o której mowa w § 1 powołuję zespół spisowy w następującym składzie:

Przewodniczący:

 1. Emilia Stolarz – Główny Specjalista w Biurze Obsługi Urzędu;

Członkowie:

 1. Teresa Okoń – Inspektor w Biurze Obsługi Urzędu;
 2. Wioletta Pawlak – Podinspektor w Biurze Obsługi Urzędu;

Osobymaterialnie odpowiedzialne,obecne przy spisie:

 1. osoba przekazująca – Karolina Januszkiewicz – Magazynier w Biurze Obsługi Urzędu;
 2. osoba przejmująca – Małgorzata Skrobot – Magazynier w Biurze Obsługi Urzędu;
 3. osoba przejmująca – Urszula Beata Tymińska – Magazynier w Biurze Obsługi Urzędu.

§ 3. Zobowiązuję Przewodniczącego zespołu spisowego do:

 1. przeprowadzenia inwentaryzacji, o której mowa w § 1 w określonym terminie i w wyznaczonym miejscu;
 2. terminowego (3 dni robocze po zakończeniu spisu) przekazania Przewodniczącemu Stałej Komisji Inwentaryzacyjnej Urzędu Miasta Szczecin pobranych arkuszy spisowych, sprawozdania oraz informacji
  o wszelkich stwierdzonych w czasie spisu nieprawidłowościach w zakresie ewidencji i gospodarki składnikami majątku, zabezpieczenia ich przed zniszczeniem lub zagarnięciem;
 3. rozliczenia się z pobranych arkuszy spisowych.

§ 4. Odpowiedzialnym za przeprowadzenie inwentaryzacji jest Przewodniczący Stałej Komisji Inwentaryzacyjnej Urzędu Miasta Szczecin. 

§ 5. Dyrektor Wydziału Księgowości odpowiada za wprowadzenie do ewidencji księgowej wyników inwentaryzacji. 

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

Prezydent Miasta

Piotr Krzystek


Załączniki:

udostępnił: Stała Komisja Inwentaryzacyjna, wytworzono: 2020/03/02, odpowiedzialny/a: Przewodniczący Stałej Komisji Inwentaryzacyjnej, wprowadził/a: Dorota Urbanek, dnia: 2020/03/10 15:47:10
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Dorota Urbanek 2020/03/10 15:47:10 modyfikacja wartości
Dorota Urbanek 2020/03/10 15:45:06 modyfikacja wartości
Dorota Urbanek 2020/03/10 15:44:01 modyfikacja wartości
Dorota Urbanek 2020/03/10 15:42:52 modyfikacja wartości
Dorota Urbanek 2020/03/10 15:40:28 nowa pozycja