Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2020 r.

Zarządzenie nr 466A/20 zmieniające zarządzenie w sprawie centralizacji rozliczeń podatku od towarów i usług Gminy Miasto Szczecin

Data podpisania: 2020/08/31

Data wejścia w życie: 2020/08/31


                                                                       ZARZĄDZENIE NR 466A

                                                           PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN

                                                                   z dnia 31 sierpnia 2020 r.

 

zmieniające zarządzenie w sprawie centralizacji rozliczeń podatku od towarów i usług Gminy

                                                                            Miasto Szczecin

 

Na podstawie art. 31 oraz art. 33 ust. 3 i 5 w związku z art. 11a ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713, 1378), art. 92 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia

5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2020 r. poz. 920), w związku z art. 3 ustawy

z dnia 5 września 2016 r. o szczególnych zasadach rozliczeń podatku od towarów i usług oraz

dokonywania zwrotu środków publicznych przeznaczonych na realizację projektów finansowanych

z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub od państw członkowskich

Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu przez jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U.

z 2018 r. poz. 280) zarządzam co następuje:

§ 1. W Zarządzeniu Nr 439/16 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 25 listopada 2016 r. w sprawie

centralizacji rozliczeń podatku od towarów i usług Gminy Miasto Szczecin (zm. Zarządzenie

Nr 493/16 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 28 grudnia 2016 r., Zarządzenie Nr 315/17 Prezydenta

Miasta Szczecin z dnia 5 lipca 2017 r., Zarządzenie Nr 418/17 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia

19 września 2017 r., Zarządzenie Nr 564/17 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 29 grudnia 2017 r.,

Zarządzenie Nr 355/18 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 7 sierpnia 2018 r. oraz Zarządzenie

Nr 344/19 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 9 sierpnia 2019 r. ) - w Załączniku Nr 3 „Symbole

jednostek organizacyjnych Gminy Miasto Szczecin stosowane w numeracji faktur i przelewach

bankowych” – w tabeli pozycja 103 otrzymuje brzmienie:

"103. Zespół Szkół Specjalnych nr 1 ul. Policka 3          71-857 Szczecin                                ZSS1"

§ 2. Nadzór nad realizacją zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2020 r.

 

                                                                                                      Prezydent Miasta Szczecin

                                                                                                                 Piotr Krzystek


Załączniki:

udostępnił: WKs, wytworzono: 2020/09/15, odpowiedzialny/a: Dorota Pudło-Żylińska, wprowadził/a: Kamila Szczygieł, dnia: 2020/09/15 15:17:49
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Kamila Szczygieł 2020/09/15 15:17:49 nowa pozycja