Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2017 r.

Zarządzenie nr 209/17 w sprawie ogłoszenia o konkursie na stanowisko Kierownika Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szkół Wyższych w Szczecinie

Data podpisania: 2017/05/19

Data wejścia w życie: 2017/05/19


ZARZĄDZENIE NR 209/17
PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN
z dnia 19 maja 2017 r.


w sprawie ogłoszenia o konkursie na stanowisko Kierownika Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szkół Wyższych w Szczecinie


Na podstawie art. 49 ust. 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1638, 1948 i 2260) oraz § 9 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (Dz. U. z 2012 r. poz. 182, z 2016 r. poz. 1957) w związku z art. 30 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, 1579 i 1948, z 2017 r. poz. 730 i 935) zarządzam, co następuje:


§ 1. 1. Ogłaszam konkurs na stanowisko Kierownika Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szkół Wyższych w Szczecinie, al. Wojska Polskiego 97.
2. Konkurs ma charakter otwarty i może w nim uczestniczyć każdy, kto odpowiada formalnym kryteriom wyboru, określonym w ogłoszeniu o konkursie, stanowiącym załącznik do zarządzenia.


§ 2. Ogłoszenie o konkursie należy udostępnić na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej podmiotu tworzącego oraz podać do wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty w siedzibie podmiotu leczniczego.


§ 3. Wykonanie zarządzenia powierzam Dyrektorowi Wydziału Organizacyjnego oraz Dyrektorowi Wydziału Spraw Społecznych.


§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 


Prezydent Miasta


Piotr Krzystek

 


udostępnił: Wydział Organizacyjny, wytworzono: 2017/05/22, odpowiedzialny/a: Grzegorz Łubian, wprowadził/a: Anna Wojnicz, dnia: 2017/05/22 09:23:04
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Anna Wojnicz 2017/05/22 09:23:04 nowa pozycja