Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2017 r.

Zarządzenie nr 230/17 w sprawie określenia terminu składania wniosków o przyjęcie do klasy IV Szkoły Podstawowej nr 8 w Szczecinie oraz Szkoły Podstawowej nr 21 z Oddziałami Integracyjnymi w Szczecinie, prowadzonych przez Gminę Miasto Szczecin, powstałych z przekształcenia gimnazjów

Data podpisania: 2017/05/31

Data wejścia w życie: 2017/05/31


ZARZĄDZENIE NR 230/17
PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN
z dnia 31 maja 2017 r.


w sprawie określenia terminu składania wniosków o przyjęcie do klasy IV Szkoły Podstawowej nr 8 w Szczecinie oraz Szkoły Podstawowej nr 21 z Oddziałami Integracyjnymi w Szczecinie, prowadzonych przez Gminę Miasto Szczecin, powstałych z przekształcenia gimnazjów


    Na podstawie art. 7 ust.1 pkt 8 i art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 446, poz. 1579, poz. 1948, z 2017r. poz. 730, poz. 935) oraz art. 205 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 poz. 60, poz. 949) zarządzam co następuje:


§ 1. Rodzice uczniów szkoły podstawowej prowadzonej przez Gminę Miasto Szczecin, którzy w roku szkolnym 2016/2017 ukończą klasę III, mogą składać wnioski o przyjęcie do klasy IV Szkoły Podstawowej nr 8 w Szczecinie oraz Szkoły Podstawowej nr 21 z Oddziałami Integracyjnymi
w Szczecinie, prowadzonych przez Gminę Miasto Szczecin, powstałych z przekształcenia gimnazjum w roku szkolnym 2017/2018.


§ 2. Wnioski, o których mowa w § 1, mogą być składane do dyrektora gimnazjum przekształcanego w szkołę podstawową, w terminie od 1 czerwca 2017 r. do 14 czerwca 2017r.


§ 3. Wykonanie zarządzenia powierzam Dyrektorowi Wydziału Oświaty Urzędu Miasta Szczecin.


§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta

Piotr Krzystek
 


udostępnił: Wydział Oświaty, wytworzono: 2017/07/07, odpowiedzialny/a: Lidia Rogaś, wprowadził/a: Małgorzata Cis, dnia: 2017/07/07 09:34:04
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Małgorzata Cis 2017/07/07 09:34:04 nowa pozycja