Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2017 r.

Zarządzenie nr 440/17 w sprawie powołania Komisji Stypendialnej do spraw Stypendiów Artystycznych Miasta Szczecin

Data podpisania: 2017/10/10

Data wejścia w życie: 2017/10/10


ZARZĄDZENIE NR 440/17
PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN
z dnia 10 października 2017 r.
w sprawie powołania Komisji Stypendialnej do spraw Stypendiów Artystycznych Miasta Szczecin


Na podstawie art. 30 ust.1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, 1579 i 1948 oraz z 2017 r. poz.730 i 935 ) oraz § 11 ust. 1 i 2 Regulaminu przyznawania Stypendiów Artystycznych Miasta Szczecin stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XV/363/16 Rady Miasta Szczecin z dnia 26 stycznia 2016 r. w sprawie zmiany szczegółowych warunków i trybu przyznawania Stypendiów Artystycznych Miasta Szczecin oraz ustalania ich wysokości (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2016 r. poz. 629 i 3028) zarządzam, co następuje:
§ 1. Powołuję Komisję Stypendialną do spraw Stypendiów Artystycznych Miasta Szczecin w składzie:
Przewodniczący:
1) Agata Stankiewicz – Dyrektor Wydziału Kultury Urzędu Miasta Szczecin;
Członkowie:
2) Jolanta Balicka - Przedstawicielka Komisji ds. Kultury Rady Miasta;
3) Renata Wilento - Wicedyrektor Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych im. Feliksa Nowowiejskiego w Szczecinie;
4) Katarzyna Dziurdzikowska - Dyrektor Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I st. im. Marka Jasińskiego w Szczecinie;
5) dr hab. Anna Tarnowska - Dyrektor Państwowej Szkoły Muzycznej I st. im. Tadeusza Szeligowskiego w Szczecinie;
6) prof. dr hab. Dariusz Dyczewski - Rektor Akademii Sztuki w Szczecinie, Dyrektor Prywatnej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I st. Leonarda Piwoni w Szczecinie;
7) dr hab. Waldemar Wojciechowski - Prorektor ds. artystycznych, studenckich i współpracy międzynarodowej Akademii Sztuki w Szczecinie;
8) Artur Sawczuk - Dyrektor Liceum Plastycznego im. Constantina Brancusi w Szczecinie ;
9) Irena Cebrij-Żywicka - Przedstawicielka Społecznej Szkoły Muzycznej I i II st. w Szczecinie;
Sekretarz:
10) Ewa Wiśniewska - Główny Specjalista w Wydziale Kultury Urzędu Miasta Szczecin.
§ 2. Harmonogram pracy Komisji ustala jej Przewodniczący.
§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierzam Dyrektorowi Wydziału Kultury Urzędu Miasta Szczecin.
§ 4. Nadzór nad realizacją Zarządzenia powierzam Zastępcy Prezydenta Miasta ds. społecznych.
§ 5. Traci moc Zarządzenie Nr 382/16 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 12 października 2016 r. w sprawie powołania Komisji Stypendialnej do spraw Stypendiów Artystycznych Miasta Szczecin.
§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta

Piotr Krzystek
 


udostępnił: WK, wytworzono: 2017/10/16, odpowiedzialny/a: Agata Stankiewicz, wprowadził/a: Małgorzata Andryszewska, dnia: 2017/10/16 13:10:42
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Małgorzata Andryszewska 2017/10/16 13:10:42 modyfikacja wartości
Małgorzata Andryszewska 2017/10/16 13:10:27 modyfikacja wartości
Małgorzata Andryszewska 2017/10/16 13:09:20 modyfikacja wartości
Małgorzata Andryszewska 2017/10/16 13:07:13 modyfikacja wartości
Małgorzata Andryszewska 2017/10/16 13:06:46 nowa pozycja