Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2017 r.

Zarządzenie nr 274/17 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Miasta na 2017 rok

Data podpisania: 2017/06/22

Data wejścia w życie: 2017/06/22


Zarządzenie Nr 274/17
Prezydenta Miasta Szczecin

z dnia 22 czerwca 2017 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Miasta na 2017 rok

Na podstawie art.249 ust.1pkt1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z2016r. poz.1870, poz.1948, poz.1984, poz.2260, z2017r. poz.60, poz.191, poz.659, poz.933, poz.935, poz.1089) oraz § 11 Uchwały Nr XXXI/817/17 Rady Miasta Szczecin z dnia 20 czerwca 2017r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2017 rok zarządzam, co następuje:

§ 1. W Zarządzeniu Nr 15/17 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 9 stycznia 2017 r. w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Miasta na 2017 r. (zm. Zarządzenie Nr 28/17 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 19 stycznia 2017 r., Zarządzenie Nr 45/17 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 30 stycznia 2017 r., Zarządzenie Nr 46/17 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 30 stycznia 2017 r., Zarządzenie Nr 50/17 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 31 stycznia 2017 r., Zarządzenie Nr 72/17 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 22 lutego 2017 r., Zarządzenie Nr 81/17 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 28 lutego 2017 r., Zarządzenie Nr 82/17 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 28 lutego 2017 r., Zarządzenie Nr 112/17 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 27 marca 2017 r., Zarządzenie Nr 124/17 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 29 marca 2017 r., Zarządzenie Nr 125/17 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 30 marca 2017 r., Zarządzenie Nr 126/17 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 30 marca 2017 r., Zarządzenie Nr 135A/17 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 31 marca 2017r., Zarządzenie Nr 151/17 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 10 kwietnia 2017 r., Zarządzenie Nr 152/17 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 10 kwietnia 2017 r., Zarządzenie Nr 177/17 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 27 kwietnia 2017 r., Zarządzenie Nr 178/17 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 28 kwietnia 2017 r., Zarządzenie Nr 225/17 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 30 maja 2017 r., Zarządzenie Nr 226/17 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 31 maja 2017 r., Zarządzenie Nr 253/17 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 8 czerwca 2017 r., Zarządzenie Nr 258/17 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 9 czerwca 2017 r., Zarządzenie Nr 265/17 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 19 czerwca 2017 r.) wprowadzam zmiany w:

1) załączniku Nr 1 - Zestawienie zbiorcze dochodów na 2017 rok według klasyfikacji budżetowej zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia,

2) załączniku Nr 2 - Układ wykonawczy dochody według klasyfikacji budżetowej i źródeł na 2017 rok zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego Zarządzenia,

3) załączniku Nr 3 - Zestawienie zbiorcze wydatków na 2017 rok według klasyfikacji budżetowej zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego Zarządzenia,

4) załączniku Nr 4 - Układ wykonawczy wydatki według klasyfikacji budżetowej i zadań na 2017 rok zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszego Zarządzenia,

5) załączniku Nr 5 - Zestawienie zbiorcze przychodów i rozchodów według dysponentów na 2017 rok zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta oraz Dyrektorom Wydziałów/ Biur oraz Kierownikom Biur wymienionych w załącznikach Nr 2,4 i Nr 5 do Zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi wżycie z dniem podpisania.


 


Załączniki:

udostępnił: WZFM, wytworzono: 2017/06/23, odpowiedzialny/a: Iwona Bobrek, wprowadził/a: Monika Zagórska, dnia: 2017/07/05 10:18:35
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Monika Zagórska 2017/07/05 10:18:35 nowa pozycja