Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2017 r.

Zarządzenie nr 208/17 zmieniające zarządzenie w sprawie zasad używania w obrocie znaków identyfikujacych Gminę Miasto Szczecin

Data podpisania: 2017/05/19

Data wejścia w życie: 2017/05/19


Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 i 3 oraz art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz 446, 1579 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 730) oraz art. 163 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2017 r. poz 776) oraz § 6 ust. 3-5 Załącznika do Uchwały Nr XXX/598/04 Rady Miasta Szczecina z dnia 14 grudnia 2004 roku w sprawie przyjęcia Statutu Miasta Szczecina (Dz. Urz. Województwa Zachodniopomorskiego z 2005 r. Nr 10, poz. 178, z 2008 r. Nr 78, poz. 1721 oraz z 2009 r. Nr 51, poz. 1307) zarządzam co następuje:
§ 1. W Zarządzeniu Nr 364/12 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 30 lipca 2012 w sprawie zasad używania w obrocie znaków identyfikujących Gminę Miasto Szczecin (zm. Zarzadzenie Nr 122/17 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 28 marca 2017 r.) wprowadza się następujące zmiany:
1) Załącznik nr 2 - Wniosek o udzielenie licencji/sublicencji na używanie znaków towarowych Gminy Miasto Szczecin do celów komercyjnych otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do zarządzenia;
2) Załącznik nr 3 - Wniosek o udzielenie licencji/sublicencji na używanie znaków towarowych Gminy Miasto Szczecin do celów niekomercyjnych, otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do zarządzenia;
3) Załącznik nr 4 - Wysokość opłat licencyjnych i rodzaj znaków towarowych do używania odpłatnego otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do zarządzenia.
§ 2. Wykonanie Zarzadzenia powierza się Dyrektorowi Biura Prezydenta Urzędu Miasta Szczecin.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta
Piotr Krzystek


udostępnił: Ewelina Olszak, wytworzono: 2017/05/22, odpowiedzialny/a: Piotr Krzystek, wprowadził/a: Ewelina Olszak, dnia: 2017/05/22 09:20:46
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Ewelina Olszak 2017/05/22 09:20:46 nowa pozycja