Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2017 r.

Zarządzenie nr 262/17 w sprawie powołania członków zespołów branżowych przy Prezydencie Miasta Szczecin

Data podpisania: 2017/05/13

Data wejścia w życie: 2017/05/13


Zarządzenie Nr 262/17
Prezydenta Miasta Szczecin

z dnia 13 maja 2017 r.

w sprawie powołania członków zespołów branżowych przy Prezydencie Miasta Szczecin

Na podstawie § 3 ust. 1  Regulaminu Rady Gospodarczej i zespołów branżowych przy Prezydencie Miasta Szczecin stanowiącego załącznik  do Zarządzenia Nr 42/17 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia   26 stycznia 2017 r. w sprawie zasad i trybu powoływania Rady Gospodarczej i zespołów branżowych przy Prezydencie Miasta Szczecin ( zm. Zarządzenie Nr 56/17 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 10 lutego 2017 r.), (zm. Zarządzenie Nr 211/17 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 23 maja 2017 r.) zarządzam, co następuje

§ 1. Powołuję członków zespołów branżowych przy Prezydencie Miasta Szczecin w składzie:  

1) zespół ds. budowlanych i rozwoju przestrzennego:

a) Edward Osina - Kanclerz Loży Szczecińskiej Bussines Centre Club;

b) Jan Rosiek - współwłaściciel firmy J.Rosiek i D. Sobczyński;

c) Mariusz Bandel - Prezes Zarządu Mardel sp. z o.o.;

d) Janusz Puzia - Prezes Zarządu DNHS POLAND sp. z o.o. ;

e) Mariusz Zaworski - członek Zarządu Thomas - Beton Polska sp z o.o.;

f) Mirosław Łukomski - Prezes Zarządu "Modehpolmo" sp. z o.o.;

g) Robert Woźniak - Prezes Zarządu Elektro- Bud sp. z o.o.;

h) Adam Szymborski - Dyrektor Generalny Cotes Polska sp. z o.o.;

i) dr hab. prof. US. Katarzyna Gadomska - Lila -  Kierownik Katedry Organizacji i Zarządzania Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego;

j) Robert Król- Prezes Zarządu Multi Projekt sp. zo.o.;

k) Sławomir Okruch - Wiceprezes Zachodniopomorskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Szczecinie;

l) Wojciech Ciuruś - Prezes Zarządu Ciroko sp. z o.o.;

m) Piotr Hofman - Prezes Zarządu Dedeco Biuro Architektoniczne sp. z o.o.

2) zespół ds. usług nowoczesnych ( BPO, IT, SCC):

a) Jerzy Szkwarek - Prezes Zarządu CSV sp. z o.o.;

b) Kamil Pilarski - kierownik inżynierii  GlobalLogic Poland;

c) Krzysztof Kowalski - Dyrektor Generalny DGS Poland sp. z o.o.;

d) Zbigniew Wawrzyniak - Wiceprezes Zarządu Eltek Polska sp. z .o.o.;

e) Kamil Kusiak - przedstawiciel firmy DGS Poland sp. z o.o.;

f) Piotr Budny - Prezes Zarządu Profi Data sp. z o.o.;

g) Andrzej Wojdała - Dyrektor Avid Technology Poland sp. z. o.o.;

h) Marek Więcek - przedstawiciel firmy GlobalLogic Poland;

i) Piotr Kwiatkowski  – Dyrektor Zarządzający Dotfusion WEB & MOBILE APP;

j) Piotr Anioła - Wiceprezes ds. operacyjnych Intive ;

k) Marzena Mojsiewicz - właściciel firmy ProINFO Internet & Media Marketing;

l) Daniel Czapiewski - właściciel firmy, Dyrektor Zarządzający Stettiner Id&Story;

m) Janusz Pribulka - Prezes Zarządu Sagra Technology sp. z.o.o.;

n) Piotr Krężel -  właściciel  firmy 24fps;

o) Maciej Jankowski -  Prezes Fundacji Netcamp;

p) Robert Siudek  - DGS Business Services;

q) Radosław Borek - brightONE sp. z o.o.;

r) Katarzyna Witkowska - Prezes Stowarzyszenia Klaster ICT;

s) Sylwester Krzywiec - Prezes MVB sp. z o.o.;

t) Wojciech Kozicki -  współwłaściciel firmy inProjects sp. z o.o.

3) zespół ds. gospodarki morskiej i logistyki:

a) Andrzej Mączka - członek Zarządu Stocznia Partner sp. z o.o.;

b) Arkadiusz Wójcik - Prezes Zarządu Unibaltic sp. z o.o.;

c) Wojciech Pysiak - Wiceprezes Bulk Cargo - Port Szczecin sp. o.o.;

d) dr hab. prof. US.Wojciech Jarecki - Kierownik Katedry Zarządzania Kapitałem Ludzkim Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego;

e) Radosław Sochanowski- Dyrektor Zarządzający Kongsberg Maritime Poland sp. z o.o.;

f) Arkadiusz Świech - kierownik działu handlowego Finomar sp. o.o.;

g) Aleksandra Urbanowicz - przedstawiciel Stocznia Południe S.C.;

h) Mirosław Dynowski - Prezes Zarządu Dynpap sp. o.o.;

i) Mariusz Kurkierewicz - Dyrektor Zakładu Teleyard  sp. z o.o.;

j) Zbigniew Cenkier - członek Zarządu STR Shpping and Trading sp. z o.o.;

k) Roman Andrzejczak - Wiceprezes Zarządu Stalkon sp. o.o.;

l) Jacek Ciubak - Prezes Zarządu Fosfan S.A.;

m) Jan Stasiak - Prezes Zarządu Fast Terminals sp z.o.o., Przewodniczący Rady Interesantów Portu;

n) Mirosław Bułdo - członek Zarządu Phoenix Poland sp. z o.o.;

o) dr inż. Andrzej Montwił -  Kierownik Zakładu Nauk Ekonomicznych i Społecznych Akademii Morskiej w Szczecinie;

p) Elżbieta Moskal - Zachodniopomorska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Szczecinie;

q) Laura Hołowacz - Prezes Zarządu CSL Internationale Spedition sp. z o.o.;

r) Dariusz Bernacki -  Bernacki i Lis Partnerzy Consulting S.C.;

s) Chrystian Lis - Bernacki i Lis Partnerzy Consulting S.C.;

t) Andrzej Podlasiński - Prezes Zarządu Zachodniopomorskiego Klastra Morskiego;

w) Paweł Brzezicki - Zarządca Komisaryczny Polska Żegluga Morska P.P.”;

4) zespół ds. biotechnologicznych i badań:

a) prof. dr hab. inż. Artur Bartkowiak - Dyrektor Centrum Bioimmobilizacji i Innowacyjnych Materiałów Opakowaniowych, Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie;

b) Jacek Drożdżal - Prezes Zarządu Stowarzyszenia Zachodniopomorski Klaster Chemiczny "Zielona Chemia";

c) Konrad Frontczak - Prezes Zarządu Centrum Innowacji akademii Morskiej w Szczecinie.

d) dr hab. inż. prof. US Alberto Lozano Platonoff;

e) Zbigniew Matkowski - członek Rady Nadzorczej Fosfan S.A.;

f) Joanna Niemcewicz - Dyrektor Regionalnego Centrum Innowacji i Transferu Technologii.

5) zespół ds. handlu i rzemiosła:

a) Jerzy Bogacki - współwłaściciel firmy DDB Auto Bogacka sp. j.;

b) Roman Kopiński - właściciel Asprod sp. z o.o.;

c) dr hab. prof. US Edyta Rudawska - Kierownik Katedry Marketingu Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego;

d) Zbigniew Górnik - Prezes Zachodniopomorskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Szczecinie;

e) Mirosław Wołosewicz - Prezes Zarządu C.H.U. Manhattan ;

f) Dariusz Jędrzejewski - Prezes Zarządu Turzyn sp. z o.o..

§ 2. Nadzór nad realizacją Zarządzenia powierza się Zastępcy Prezydenta Miasta ds. inwestycji i zarządzania projektami.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania


udostępnił: Biuro Strategii, wytworzono: 2017/05/13, odpowiedzialny/a: Kamila Bogusławska, wprowadził/a: Stefan Karbownik, dnia: 2017/07/04 09:29:02
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Stefan Karbownik 2017/07/04 09:29:02 nowa pozycja