Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2017 r.

Zarządzenie nr 136/17 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych Gminy Miasto Szczecin

Data podpisania: 2017/04/03

Data wejścia w życie: 2017/04/03


                                                                                Zarządzenie Nr 136/17
                                                                   Prezydenta Miasta Szczecin

                                                                   z dnia 3 kwietnia 2017 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych Gminy Miasto Szczecin

Na podstawie §1 Uchwały Nr XXI/608/2000 Rady Miasta Szczecina z dnia 28 lutego 2000 r. w sprawie upoważnienia Zarządu Miasta Szczecina do określania wysokości opłat za korzystanie

z cmentarzy komunalnych w związku z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2016 r.  poz. 573, 960, 1920, 2260) zarządzam, co następuje:

§ 1. W Zarządzeniu Nr 195/12 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych Gminy Miasto Szczecin

(zm. Zarządzenie Nr 360/12 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 27 lipca 2012 r., Zarządzenie Nr 227/13 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 29 maja 2013 r., Zarządzenie Nr 410/14 Prezydenta

Miasta Szczecin z dnia 21 października 2014 r.) wprowadza się następujące zmiany:

1) załącznik nr 1 - wysokość opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych Gminy Miasto Szczecin
otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do Zarządzenia,

2) załącznik nr 3 - wysokość opłat za wjazd pojazdów mechanicznych na teren cmentarzy komunalnych w Szczecinie otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do Zarządzenia.

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierza się Dyrektorowi Zakładu Usług Komunalnych w Szczecinie.

§ 3. Nadzór nad wykonaniem Zarządzenia powierza się Zastępcy Prezydenta Miasta Szczecin ds. komunalnych.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Załączniki:

udostępnił: WGKiOŚ, wytworzono: 2017/04/04, odpowiedzialny/a: Adamczyk Paweł, wprowadził/a: Małgorzata Górska, dnia: 2017/04/04 11:48:01
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Małgorzata Górska 2017/04/04 11:48:01 modyfikacja wartości
Małgorzata Górska 2017/04/04 11:37:49 modyfikacja wartości
Małgorzata Górska 2017/04/04 11:28:44 modyfikacja wartości
Małgorzata Górska 2017/04/04 11:21:59 nowa pozycja