Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2017 r.

Zarządzenie nr 57/17 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania członków Rady Gospodarczej przy Prezydencie Miasta Szczecin

Data podpisania: 2017/02/10

Data wejścia w życie: 2017/02/10


Zarządzenie Nr 57/17
Prezydenta Miasta Szczecin

z dnia 10 lutego 2017 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania członków Rady Gospodarczej przy Prezydencie Miasta Szczecin

Na podstawie § 2 ust. 1  Regulaminu Rady Gospodarczej i zespołów branżowych przy Prezydencie Miasta Szczecin stanowiącego załącznik  do Zarządzenia Nr 42/17 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia   26 stycznia 2017 r. w sprawie powołania Rady Gospodarczej i zespołów branżowych przy Prezydencie Miasta Szczecin ( zm. Zarządzenie Nr 56/17 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 10 lutego
2017 r.) zarządzam, co następuje

§ 1. W Zarządzeniu Nr 49/17 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie powołania członków Rady Gospodarczej przy Prezydencie Miasta Szczecin, wprowadza się nastepujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. W skład Rady Gospodarczej  przy Prezydencie Miasta Szczecin wchodzi do szesnastu członków w tym  pięciu Przewodniczących zespołów branżowych.”;

2) w § 2 :

a) pkt 6 i 10 otrzymują brzmienie:

„6) dr hab. inż. prof. US Alberto Lozano Platonoff ;”,

„10) Piotr Cichocki - Tymczasowy Kierownik Polskiej Żeglugi Morskiej P.P.”,

b) po pkt 10 dodaje się pkt 11 w brzmieniu:

„11) Wojciech Ciuruś - Prezes Zarządu Ciroko sp. z o.o.”.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


udostępnił: Biuro Strategii, wytworzono: 2017/02/10, odpowiedzialny/a: Dyrektor Biura Strategii - Kamila Bogusławska, wprowadził/a: Stefan Karbownik, dnia: 2017/02/22 08:54:47
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Stefan Karbownik 2017/02/22 08:54:47 nowa pozycja