Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2017 r.

Zarządzenie nr 108/17 w sprawie powołania Zespołu ds. projektu pn. „Czas na zawodowców – wzrost jakości kształcenia zawodowego szczecińskich szkół”

Data podpisania: 2017/03/21

Data wejścia w życie: 2017/03/21


ZARZĄDZENIE NR 108/17
PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN
z dnia 21 marca 2017 r.
w sprawie powołania Zespołu ds. projektu pn. „Czas na zawodowców – wzrost jakości
kształcenia zawodowego szczecińskich szkół”

 

Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, poz. 1579, poz. 1948), § 10 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Szczecin stanowiącego Załącznik do Zarządzenia Nr 417/15 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Szczecin (zm. Zarządzenie Nr 22/16 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 25 stycznia 2016 r., Zarządzenie Nr 147/16 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 18 kwietnia 2016 r., Zarządzenie Nr 215/16 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 9 czerwca 2016 r., Zarządzenie Nr 302/16 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 26 lipca 2016 r., Zarządzenie Nr 399/16 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 26 października 2016 r., Zarządzenie Nr 465/16 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 13 grudnia 2016 r.) zarządzam, co następuje:
 

§ 1. Powołuję Zespół ds. koordynacji i realizacji projektu pn. „Czas na zawodowców – wzrost jakości kształcenia zawodowego szczecińskich szkół”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, zwany dalej Zespołem Projektowym, w składzie:


Kierownik projektu:

1) Alicja Pabian - Inspektor w Wydziale Oświaty Urzędu Miasta Szczecin;
 

Członkowie Zespołu:

2) Agnieszka Walas - Inspektor w Wydziale Oświaty Urzędu Miasta Szczecin;
3) Małgorzata Bil-Modranka - Główny Specjalista w Wydziale Zarządzania Finansami Miasta Urzędu Miasta Szczecin;
4) Małgorzata Kaczmarek – Inspektor w Biurze Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Szczecin.
 

§ 2. Projekt, o którym mowa w § 1, realizowany jest przez następujące placówki oświatowe Gminy Miasto Szczecin:


1) Centrum Edukacji Ogrodniczej, ul. Batalionów Chłopskich 115, 70-760 Szczecin;
2) Zachodniopomorskie Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej, ul. Hoża 6, 70-699 Szczecin;
3) Zespół Szkół Budowlanych im. Kazimierza Wielkiego, ul. Unisławy 32/33, 71-402 Szczecin;
4) Zespół Szkół Nr 3 im. Prof. Oskara Langego, ul. Gen. Sowińskiego 1, 70-236 Szczecin,
5) Zespół Szkół Nr 4 im. Armii Krajowej, ul. Kusocińskiego 3, 70-237 Szczecin,
6) Zespół Szkół Nr 6 im. Mikołaja Reja, ul. Gen. Sowińskiego 3, 70-236 Szczecin,


zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie projektu pn. „Czas na zawodowców – wzrost jakości kształcenia zawodowego szczecińskich szkół”.
 

§ 3. Do zadań Zespołu Projektowego należy koordynacja, wdrożenie i realizacja projektu pn. „Czas na zawodowców – wzrost jakości kształcenia zawodowego szczecińskich szkół” zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie projektu oraz zapisami umowy o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, nr: RPZP.08.07.00-32-K014/16-00 z dnia 27.12.2016 roku.


§ 4. Nadzór nad realizacją zarządzenia powierzam Zastępcy Prezydenta Miasta ds. społecznych.


§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Prezydent Miasta


Piotr Krzystek


udostępnił: Wydział Oświaty, wytworzono: 2017/04/12, odpowiedzialny/a: Lidia Rogaś, wprowadził/a: Tomasz Czerniawski, dnia: 2017/04/19 12:58:51
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Tomasz Czerniawski 2017/04/19 12:58:51 modyfikacja wartości
Marek Ciszewski 2017/04/12 11:13:41 nowa pozycja