Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2017 r.

Zarządzenie nr 349/17 zmieniające Zarządzenie w sprawie powołania składu Powiatowej Rady Rynku Pracy na kadencję w latach 2015-2019

Data podpisania: 2017/07/27

Data wejścia w życie: 2017/07/27


  Zarządzenie Nr 349/17

Prezydenta Miasta Szczecin

z dnia 27 lipca 2017 r.

zmieniające Zarządzenie w sprawie powołania składu Powiatowej Rady Rynku Pracy na kadencję w latach 2015-2019

Na podstawie art. 22 ust. 3 oraz art. 23 ust. 3 i 6 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2017 r. poz. 1065, 38, 60, 962, 1292 i 1321) oraz art. 32 ust. 1 w związku z art. 92 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814, 1579, 1948, 730, 935), zarządzam,  co następuje

§ 1. W Zarządzeniu Nr 99/15 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 13 marca 2015 r. w sprawie powołania składu Powiatowej Rady Rynku Pracy na kadencję w latach 2015–2019 (zm. Zarządzenie Nr 246/15 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 29 czerwca 2015 r., Zarządzenie Nr 127/16 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 4 kwietnia 2016 r. oraz Zarządzenie Nr 453/16 Prezydenta Miasta Szczecina z dnia 5 grudnia 2016 r.)  wprowadza się następujące zmiany: 

1) Odwołuję ze składu Powiatowej Rady Rynku Pracy Panią Marię Doroszko - przedstawicielkę Rady OPZZ Województwa Zachodniopomorskiego.

2) Powołuję do składu Powiatowej Rady Rynku Pracy Panią Annę Gryckiewicz - przedstawicielkę Rady OPZZ Województwa Zachodniopomorskiego.

3) § 1 otrzymuje brzmienie:

"§ 1. Powołuję do składu Powiatowej Rady Rynku Pracy następujące osoby: 

1) Anna Gryckiewicz – Rada OPZZ Województwa Zachodniopomorskiego,

2) Krzysztof Nawrocki – Zarząd Regionu Pomorza Zachodniego NSZZ Solidarność,

3) Mariusz Małecki – Zachodniopomorski Zarząd Wojewódzki Forum Związków Zawodowych,

4) Zbigniew Pluta – Zachodniopomorskie Stowarzyszenie Rozwoju Gospodarczego  Szczecińskie Centrum Przedsiębiorczości,

5) Maciej Patynowski – Polska Fundacja Społeczeństwa Przedsiębiorczego,

6) Agnieszka Worbs – Północny Związek Pracodawców,

7) Władysław Walawko – Loża Szczecińska Business Centre Club,

8) Kamil Zieliński – Związek Pracodawców Pomorza Zachodniego Lewiatan,

9) Ryszard Bojek – Zachodniopomorska Izba Rolnicza,

10) Dariusz Jędrzejewski – Kupiecka Izba Gospodarcza Pomorza Zachodniego,

11) Sławomir Okruch – Zachodniopomorska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Szczecinie,

12) Krzysztof Salitra – Północna Izba Gospodarcza,

13) Dariusz Berezowski – Izba Rzemieślnicza Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Szczecinie,

14) dr Bazyli Baran – Rada Miasta Szczecin,

15) Arkadiusz Litwiński – Biuro Strategii Urząd Miasta Szczecin,

16) Stefan Karbownik – Biuro Strategii Urząd Miasta Szczecin."

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 


udostępnił: Biuro Strategii, wytworzono: 2017/07/31, odpowiedzialny/a: Kamila Bogusławska, wprowadził/a: Stefan Karbownik, dnia: 2017/07/31 12:35:43
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Stefan Karbownik 2017/07/31 12:35:43 nowa pozycja