Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2017 r.

Zarządzenie nr 286/17 w sprawie utrzymania Systemu Zarządzania Jakością poprzez ustanowienie Polityki Jakości Urzędu Miasta Szczecin

Data podpisania: 2017/06/27

Data wejścia w życie: 2017/06/27


Na podstawie art. 33 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, 1579 i 1948, z 2017 r. poz. 730, poz. 935), § 7 ust. 3 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Szczecin, stanowiącego Załącznik doZarządzenia Nr 417/15 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Szczecin (z późn. zm.), zarządzam, co następuje:


§ 1. W celu utrzymania i doskonalenia Systemu Zarządzania Jakością według normy PN - EN ISO 9001:2015 w Urzędzie Miasta Szczecin ustanawia się nową Politykę Jakości Urzędu Miasta Szczecin, zwaną dalej Polityką Jakości, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.
§ 2. W celu realizacji postanowień Polityki Jakości wydziały i biura Urzędu Miasta Szczecin oraz samodzielne stanowiska działające poza strukturą wydziałów i biur Urzędu Miasta Szczecin ustanawiają własne cele jakości, z którymi zapoznawani są wszyscy pracownicy właściwego wydziału/biura.
§ 3.1. W celu prezentacji założeń Polityki Jakości pracownikom oraz interesantom Urzędu Miasta Szczecin zobowiązuje się dyrektorów i kierowników wydziałów oraz biur Urzędu Miasta Szczecin do przekazania treści Polityki Jakości do wiadomości podległym pracownikom.
2. Zobowiązuje się Dyrektora Wydziału Informatyki do umieszczenia treści Polityki Jakości w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Szczecin.
§ 4. Nadzór nad realizacją Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta.
§ 5. Traci moc Zarządzenie 215/14 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 23 maja 2014 r. w sprawie utrzymania Systemu Zarządzania Jakością poprzez ustanowienie Polityki Jakości Urzędu Miasta Szczecin.
§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


 


Załączniki:

udostępnił: BPM, wytworzono: 2017/06/27, odpowiedzialny/a: Łabaziewicz Iwona , wprowadził/a: Iwona Łabaziewicz, dnia: 2017/06/27 15:58:37
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Iwona Łabaziewicz 2017/06/27 15:58:37 modyfikacja wartości
Iwona Łabaziewicz 2017/06/27 14:54:25 nowa pozycja