Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2017 r.

Zarządzenie nr 374/17 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu ds. koordynowania realizacji Polityki wspierania rozwoju nauki i szkolnictwa wyższego oraz współpracy ze środowiskiem naukowym

Data podpisania: 2017/08/21

Data wejścia w życie: 2017/08/21


ZARZĄDZENIE NR 374/17
PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN
z dnia 21 sierpnia 2017 r.


zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu ds. koordynowania realizacji Polityki wspierania rozwoju nauki i szkolnictwa wyższego oraz współpracy ze środowiskiem naukowym


Na podstawie § 10 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Szczecin, stanowiącego Załącznik do Zarządzenia Nr 417/15 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Szczecin (zm. Zarządzenie Nr 22/16 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 25 stycznia 2016 r., Zarządzenie Nr 147/16 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 18 kwietnia 2016 r., Zarządzenie Nr 215/16 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 9 czerwca 2016 r., Zarządzenie Nr 302/16 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 26 lipca 2016 r., Zarządzenie Nr 399/16 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 26 października 2016 r., Zarządzenie Nr 465/16 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 13 grudnia 2016 r., Zarządzenie Nr 127/17 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 30 marca 2017 r., Zarządzenie Nr 181/17 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 5 maja 2017 r., Zarządzenie Nr 292/17 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 29 czerwca 2017 r.) zarządzam, co następuje:


§ 1. W Zarządzeniu Nr 500/10 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 5 października 2010 r. w sprawie powołania Zespołu ds. koordynowania realizacji Polityki wspierania rozwoju nauki i szkolnictwa wyższego oraz współpracy ze środowiskiem naukowym (zm. Zarządzenie Nr 548/10 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 4 listopada 2010 r., Zarządzenie Nr 24/11 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 1 lutego 2011 r., Zarządzenie Nr 512/11 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 21 października 2011 r., Zarządzenie Nr 94/12 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 1 marca 2012 r., Zarządzenie Nr 458/12 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 10 października 2012 r., Zarządzenie Nr 87/13 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 6 marca 2013 r., Zarządzenie Nr 411/13 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 26 września 2013 r., Zarządzenie Nr 427/14 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 5 listopada 2014 r., Zarządzenie Nr 110/15 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 24 marca 2015 r., Zarządzenie Nr 222/15 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 18 czerwca 2015 r., Zarządzenie Nr 354/16 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 16 września 2016 r.) § 1 otrzymuje brzmienie:


„§ 1. W celu realizacji zadań wynikających z Uchwały Nr XXXII/620/05 Rady Miasta Szczecin z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie przyjęcia Polityki wspierania rozwoju nauki i szkolnictwa wyższego oraz Uchwały Nr XIV/320/11 Rady Miasta Szczecin z dnia 19 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Szczecina 2025 powołuję Zespół ds. koordynowania realizacji Polityki wspierania rozwoju nauki i szkolnictwa wyższego oraz współpracy ze środowiskiem naukowym w składzie:
Przewodniczący:
1) prof. dr hab. inż. Stefan Berczyński, prof. zw. - Doradca Prezydenta Miasta Szczecin ds. kontaktów i współpracy z uczelniami wyższymi, Dyrektor Instytutu Technologii Mechanicznej Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie;
Członkowie:
2) prof. dr hab. inż. Wiesław Skrzypczak - Pracownik naukowo-dydaktyczny Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie;
3) prof. dr hab. Waldemar Gos - Prorektor ds. Finansów i Rozwoju Uniwersytetu Szczecińskiego;
4) prof. dr hab. n. med. Barbara Dołęgowska - Prorektor ds. Dydaktyki Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie;
5) dr Piotr Borkowski - Pracownik naukowo-dydaktyczny Akademii Morskiej w Szczecinie;
6) dr hab. Bartłomiej Otocki, prof. nadzw. - Prorektor ds. dydaktyki, nauki i rozwoju kadry Akademii Sztuki w Szczecinie;
7) dr Elżbieta Marszałek - Pracownik naukowo-dydaktyczny Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, Wydział Ekonomiczny w Szczecinie;
8) dr Magdalena Fiternicka-Gorzko - Rektor Wyższej Szkoły Administracji Publicznej w Szczecinie;
9) prof. ZPSB dr Grażyna Maniak - Dziekan Wydziału Ekonomii i Pedagogiki w Gryficach Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu w Szczecinie;
10) Katarzyna Witkowska - Menedżer Działu Rozwoju w Szczecińskim Parku Naukowo-Technologicznym Sp. z o.o.;
11) Kamila Bogusławska - Dyrektor Biura Strategii Urzędu Miasta Szczecin;
12) Dorota Kozanecka - Zastępca Dyrektora w Biurze Strategii Urzędu Miasta Szczecin;
13) Halina Kozar-Makocka - Główny Specjalista w Biurze Strategii Urzędu Miasta Szczecin;
14) Olga Wasieńko-Stefanowska - Główny Specjalista w Biurze Strategii Urzędu Miasta Szczecin;
15) Karolina Piekarska - Główny Specjalista w Biurze Strategii Urzędu Miasta Szczecin;
16) Stefan Karbownik - Główny Specjalista w Biurze Strategii Urzędu Miasta Szczecin;
17) Olga Szadurska - Inspektor w Biurze Strategii Urzędu Miasta Szczecin;
18) Joanna Weiss - Inspektor w Biurze Strategii Urzędu Miasta Szczecin;
19) Marlena Sychowicz - Podinspektor w Biurze Strategii Urzędu Miasta Szczecin”.
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 

Prezydent Miasta
Piotr Krzystek
 


udostępnił: Biuro Strategii , wytworzono: 2017/08/21, odpowiedzialny/a: Dyrektor Biura Strategii - Kamila Bogusławska, wprowadził/a: Karolina Piekarska, dnia: 2017/08/25 15:15:37
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Karolina Piekarska 2017/08/25 15:15:37 modyfikacja wartości
Karolina Piekarska 2017/08/25 14:23:25 modyfikacja wartości
Karolina Piekarska 2017/08/25 14:22:46 modyfikacja wartości
Karolina Piekarska 2017/08/25 14:21:58 nowa pozycja