Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2017 r.

Zarządzenie nr 418/17 zmieniające zarządzenie w sprawie centralizacji roliczeń podatku od towarów i usług Gminy Miasto Szczecin

Data podpisania: 2017/09/19

Data wejścia w życie: 2017/09/19


                                                                      ZARZĄDZENIE NR 418/17
                                                               PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN
                                                                      z dnia 19 września 2017 r.


zmieniające zarządzenie w sprawie centralizacji rozliczeń podatku od towarów i usług Gminy Miasto Szczecin


Na podstawie art. 31 oraz art. 33 ust. 3 i 5 w związku z art. 11a ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, 1579 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 730 i 935), art. 92 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2016 r. poz. 814, 1579 i 1948 oraz z 2017 r. 730 i 935), w związku z art. 3 ustawy z dnia 5 września 2016 r. o szczególnych zasadach rozliczeń podatku od towarów i usług oraz dokonywania zwrotu środków publicznych przeznaczonych na realizację projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub od państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu przez jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2016 r. poz. 1454 i 1948) zarządzam co następuje:

§ 1. W Zarządzeniu Nr 439/16 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 25 listopada 2016 r. w sprawie centralizacji rozliczeń podatku od towarów i usług Gminy Miasto Szczecin (zm. Zarządzenie Nr 493/16 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 28 grudnia 2016 r. oraz Zarządzenie Nr 315/17 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 5 lipca 2017 r.) Załącznik Nr 3 „Symbole jednostek budżetowych Gminy Miasto Szczecin stosowane w numeracji faktur i przelewach bankowych”, otrzymuje brzmienie jak załącznik do Zarządzenia.

§ 2. Nadzór nad realizacją zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta.

 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

                                                                                                                                                                                                               Prezydent Miasta

                                                                                                                                                                                                                Piotr Krzystek


Załączniki:

udostępnił: Wydział Ksiegowości, wytworzono: 2017/09/27, odpowiedzialny/a: Dorota Pudło - Żylińska, wprowadził/a: Kamila Szczygieł, dnia: 2017/09/27 11:28:03
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Kamila Szczygieł 2017/09/27 11:28:03 modyfikacja wartości
Kamila Szczygieł 2017/09/27 11:27:37 modyfikacja wartości
Kamila Szczygieł 2017/09/27 11:24:04 nowa pozycja