Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2017 r.

Zarządzenie nr 428/17 w sprawie dnia wolnego od pracy

Data podpisania: 2017/10/02

Data wejścia w życie: 2017/10/02


                                                       ZARZĄDZENIE NR 428/17
                                                PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN
                                                       z dnia 2 października 2017 r.


w sprawie dnia wolnego od pracy


Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2016 r. poz. 446, poz. 1579, poz. 1948, z 2017 r. poz. 730, poz. 935 ) oraz art. 130 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666, poz. 2138, 2255, z 2017r., poz. 962, poz. 60) zarządzam, co następuje:


§ 1. Ustalam dzień 22 grudnia 2017 r. (piątek) dniem wolnym od pracy dla pracowników Urzędu Miasta Szczecin.


§ 2. Dzień wolny, o którym mowa w § 1 zarządzenia, ustalono w zamian za dzień
11 listopada 2017 r.- Narodowe Święto Niepodległości.


§ 3. Ustalony w § 1 dzień wolny stanowi obniżenie wymiaru czasu pracy o 8 godzin (jeden dzień pracy) w okresie rozliczeniowym, w którym święto będące dniem wolnym od pracy wystąpiło w innym dniu tygodnia niż niedziela.


§ 4. Zobowiązuję Dyrektorów Wydziałów (Kierowników Biur) do poinformowania pracowników kierowanych przez nich jednostek organizacyjnych o ustaleniach zarządzenia.


§ 5. Zobowiązuję Dyrektora Biura Prezydenta Miasta Urzędu Miasta Szczecin do poinformowania mieszkańców Szczecina o ustaleniach wynikających z zarządzenia.


§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

                                                        Prezydent Miasta

                                                        Piotr Krzystek
 


udostępnił: Wydzial Organizacyjny, wytworzono: 2017/10/02, odpowiedzialny/a: Grzegorz Łubian, wprowadził/a: Katarzyna Bojaruniec, dnia: 2017/10/05 08:35:40
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Katarzyna Bojaruniec 2017/10/05 08:35:40 modyfikacja wartości
Katarzyna Bojaruniec 2017/10/05 08:35:14 nowa pozycja