Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2017 r.

Zarządzenie nr 287/17 w sprawie nieodpłatnego przekazania składników majątkowych Urzędu Miasta Szczecin

Data podpisania: 2017/06/28

Data wejścia w życie: 2017/06/28


Zarządzenie Nr 287/17
Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 28 czerwca 2017 r.

w sprawie nieodpłatnego przekazania składników majątkowych Urzędu Miasta Szczecin

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446, poz. 1579, poz. 1948 oraz z 2017 r. poz. 730 i 935) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przekazuje się nieodpłatnie na rzecz jednostki Gminy Miasto Szczecin pn. Zakład Usług Komunalnych w Szczecinie składniki majątkowe Urzędu Miasta Szczecin, wykazane w załącznikach nr 1-22 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Przekazanie składników majątkowych, o których mowa w § 1 niniejszego zarządzenia nastąpi w oparciu o protokół zdawczo-odbiorczy zawierający wartość finansową przekazanych składników majątkowych.

§ 3. Traci moc Zarządzenie Nr 159/17 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 13 kwietnia 2017 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania składników majątkowych Urzędu Miasta Szczecin.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Szczecin.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

 

Prezydent Miasta
Piotr Krzystek

 


Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 287/17
Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 28 czerwca 2017 r.

Wykaz składników majątkowych przekazywanych do Zakładu Usług Komunalnych w Szczecinie, będących w użytkowaniu Rady Osiedla Centrum

Lp.

NAZWA SKŁADNIKA MAJĄTKOWEGO

NR INWENTARZOWY

Ilość

1

Ogrodzenie  – ul. Rayskiego

808-2514-01129

1

2

Kosz do koszykówki – ul. Rayskiego

808-2603-01024

1

3

Karuzela – ul. Rayskiego

808-2607-02006

1

4

Huśtawka wagowa – ul. Rayskiego

808-2607-02046

1

5

Urządzenie siłowni - orbitrek – ul. Rayskiego

808-2607-02222

1

6

Urządzenie siłowni – Koła Tai-Chi Małe– ul. Rayskiego

808-2607-02223

1

7

Stół pingpongowy betonowy – ul. Rayskiego

808-2635-01012

1

8

Stolik do gry w szachy – ul. Rayskiego

808-2639-01005

1

9

Tablica Informacyjno – Adresowa – ul. Rayskiego

808-0224-01180

1

10

Tablica regulamin – ul. Rayskiego

808-0224-01376

1

11

Ławka młodzieżowa – ul. Rayskiego

808-0249-01061

1

12

Ławka młodzieżowa – ul. Rayskiego

808-0249-01062

1

 

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 287/17
Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 28 czerwca 2017 r.

Wykaz składników majątkowych przekazywanych do Zakładu Usług Komunalnych w Szczecinie, będących w użytkowaniu Rady Osiedla Warszewo

Lp.

NAZWA SKŁADNIKA MAJĄTKOWEGO

NR INWENTARZOWY

Ilość

1

Ławka z oparciem – ul. Szczecińska

808-0249-01006

1

2

Ławka z oparciem – ul. Szczecińska

808-0249-01101

1

3

Ławka z oparciem – ul. Szczecińska

808-0249-01102

1

4

Ławka z oparciem – ul. Złotowska

808-0249-01103

1

5

Ławka z oparciem – ul. Złotowska

808-0249-01104

1

6

Kosz żelbetowy – ul. Szczecińska

808-0401-01031

1

7

Kosz żelbetowy – ul. Szczecińska

808-0401-01032

1

8

Kosz żelbetowy – ul. Szczecińska

808-0401-01033

1

9

Kosz żelbetowy – ul. Szczecińska

808-0401-01034

1

10

Kosz żelbetowy – ul. Szczecińska

808-0401-01035

1

11

Kosz żelbetowy – ul. Złotowska

808-0401-01036

1

12

Kosz żelbetowy – ul. Złotowska

808-0401-01037

1

13

Kosz żelbetowy – ul. Złotowska

808-0401-01038

1

14

Kosz żelbetowy – ul. Złotowska

808-0401-01039

1

15

Kosz żelbetowy – ul. Złotowska

808-0401-01040

1

16

Ogrodzenie z 4 furtkami – ul. Złotowska

808-2514-01132

1

17

Kosz do gry w koszykówkę – ul. Złotowska

808-2603-01013

1

18

Bujawka na sprężynie – ul. Szczecińska

808-2607-01030

1

19

Bujak na sprężynie – ul. Szczecińska

808-2607-01141

1

20

Huśtawka junior – ul. Szczecińska

808-2607-02325

1

21

Urządzenie zabawowe – kółko i krzyżyk– ul. Szczecińska

808-2607-02326

1

22

Piaskownica kwadratowa – ul. Szczecińska

808-2607-02327

1

23

Zestaw zabawowy – Poligon – ul. Szczecińska

808-2607-02328

1

24

Wieża active – ul. Szczecińska

808-2607-02329

1

25

Stolik do gry w szachy – ul. Szczecińska

808-2639-01013

1

26

Stolik do gry w szachy – ul. Złotowska

808-2639-01013

1

 

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 287/17
Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 28 czerwca 2017 r.

Wykaz składników majątkowych przekazywanych do Zakładu Usług Komunalnych w Szczecinie, będących w użytkowaniu Rady Osiedla Załom-Kasztanowe

Lp.

NAZWA SKŁADNIKA MAJĄTKOWEGO

NR INWENTARZOWY

Ilość

1

Ławka młodzieżowa – os. Kasztanowe

808-0249-01152

1

2

Ławka z oparciem – os. Kasztanowe

808-0249-01167

1

3

Ławka z oparciem – os. Kasztanowe

808-0249-01168

1

4

Ławka bez oparcia – os. Kasztanowe

808-0249-01169

1

5

Ławka bez oparcia – os. Kasztanowe

808-0249-01170

1

6

Ławka bez oparcia – os. Kasztanowe

808-0249-01171

1

7

Ławka bez oparcia – os. Kasztanowe

808-0249-02009

1

8

Ławka bez oparcia – os. Kasztanowe

808-0249-02010

1

9

Ławka z oparciem – os. Kasztanowe

808-0249-02060

1

10

Ławka z oparciem – os. Kasztanowe

808-0249-02061

1

11

Ławka z oparciem – os. Kasztanowe

808-0249-02062

1

12

Ławka bez oparcia – os. Kasztanowe

808-0249-02104

1

13

Ławka bez oparcia – os. Kasztanowe

808-0249-02105

1

14

Ogrodzenie – os. Kasztanowe

808-2514-01133

1

15

Kosz do koszykówki z tablicą – os. Kasztanowe

808-2603-01025

1

16

Kosz do koszykówki z tablicą – os. Kasztanowe

808-2603-01026

1

17

Zestaw do piłki siatkowej – os. Kasztanowe

808-2603-01028

1

18

Drążek do przewrotów – os. Kasztanowe

808-2605-01167

1

19

Przeplotnia kołowa – os. Kasztanowe

808-2607-02047

1

20

Słup z poprzeczkami – os. Kasztanowe

808-2607-02048

1

21

Przeplotnia łukowa – os. Kasztanowe

808-2607-02049

1

22

Karuzela – os. Kasztanowe

808-2607-02051

1

23

Huśtawka wagowa podwójna – os. Kasztanowe

808-2607-02052

1

24

Urządzenie siłowni – sztanga w leżeniu – os. Kasztanowe

808-2607-02150

1

25

Urządzenie siłowni – wiosła – os. Kasztanowe

808-2607-02151

1

26

Urządzenie siłowni – motyl – os. Kasztanowe

808-2607-02152

1

27

Urządzenie siłowni – do ćwiczeń klatki piersiowej – os. Kasztanowe

808-2607-02154

1

28

Urządzenie siłowni – do ćwiczeń brzucha – os. Kasztanowe

808-2607-02155

1

29

Urządzenie siłowni – drążek uniwersalny – os. Kasztanowe

808-2607-02156

1

30

Bujak na sprężynie – os. Kasztanowe

808-2607-02157

1

31

Huśtawka pojedyncza z siedzeniem kubełkowym – os. Kasztanowe

808-2607-02259

1

32

Huśtawka pojedyncza z siedzeniem typu deska – os. Kasztanowe

808-2607-02260

1

33

Piaskownica – os. Kasztanowe

808-2607-02261

1

34

Karuzela Jaś – os. Kasztanowe

808-2607-02262

1

35

Bujak na sprężynie - skuter – os. Kasztanowe

808- 2607-02263

1

36

Bujak na sprężynie - koń – os. Kasztanowe

808- 2607-02264

1

37

Bujak na sprężynie - słoń – os. Kasztanowe

808- 2607-02265

1

38

Zestaw zabawowy – os. Kasztanowe

808- 2607-02277

1

39

Zestaw zabawowy – os. Kasztanowe

808- 2607-02278

1

40

Urządzenie placu zabaw – przeplotnia sześciokątna – os. Kasztanowe

808-2607-02279

1

41

Urządzenie placu zabaw – lokomotywa – os. Kasztanowe

808-2607-02280

1

42

Altana ogrodowa bez ścian – os. Kasztanowe

808-2607-02284

1

43

Urządzenie placu zabaw – pociąg - wagonik – os. Kasztanowe

808-2607-02292

1

44

Zestaw sprawnościowy Quadro – os. Kasztanowe

808-2607-02335

1

45

Urządzenie linowe – Linarium stożek – os. Kasztanowe

808-2607-02336

1

46

Betonowy stół pingpongowy - os. Kasztanowe

808-2635-01016

1

47

Betonowy stół pingpongowy - os. Kasztanowe

808-2635-01021

1

 

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 287/17
Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 28 czerwca 2017 r.

Wykaz składników majątkowych przekazywanych do Zakładu Usług Komunalnych w Szczecinie, będących w użytkowaniu Rady Osiedla Majowe

Lp.

NAZWA SKŁADNIKA MAJĄTKOWEGO

NR INWENTARZOWY

Ilość

1

Ławka drewniana – ul. Maciejowicka

808-0249-02073

1

2

Ławka betonowa bez oparcia – ul. Maciejowicka

808-0249-02074

1

3

Ławka betonowa bez oparcia – ul. Maciejowicka

808-0249-02075

1

4

Stół piknikowy – ul. Maciejowicka

808-0841-01346

1

5

Stół piknikowy – ul. Maciejowicka

808-0841-01347

1

6

Siatka ogrodzeniowa – ul. Botaniczna

808-2514-01021

1

7

Stół do gry w szachy z 4 siedziskami – ul. Maciejowicka

808-2639-01014

1

 

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 287/17
Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 28 czerwca 2017 r.

Wykaz składników majątkowych przekazywanych do Zakładu Usług Komunalnych w Szczecinie, będących w użytkowaniu Rady Osiedla Turzyn

Lp.

NAZWA SKŁADNIKA MAJĄTKOWEGO

NR INWENTARZOWY

Ilość

1

Domek wieża ze ślizgawką – ul. Bohaterów Warszawy

808-2607-02036

1

2

Piaskownica – ul. Bohaterów Warszawy

808-2607-02037

1

3

Domek jaga - ul. Boh. Warszawy

808-2607-02038

1

 

Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 287/17
Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 28 czerwca 2017 r.

Wykaz składników majątkowych przekazywanych do Zakładu Usług Komunalnych w Szczecinie, będących w użytkowaniu Rady Osiedla Żelechowa

Lp.

NAZWA SKŁADNIKA MAJĄTKOWEGO

NR INWENTARZOWY

Ilość

1

Huśtawka dwustanowiskowa - ul. Studzienna - Żelazna

808-2607-02018

1

 

Załącznik Nr 7 do Zarządzenia Nr 287/17
Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 28 czerwca 2017 r.

Wykaz składników majątkowych przekazywanych do Zakładu Usług Komunalnych w Szczecinie, będących w użytkowaniu Rady Osiedla Głębokie Pilchowo

Lp.

NAZWA SKŁADNIKA MAJĄTKOWEGO

NR INWENTARZOWY

Ilość

1

Tablica regulamin - ul. Pogodna

808-0224-01379

1

2

Tablica regulamin - ul. Makowska

808-0224-01380

1

3

Ławka z laminatu - ul. Pogodna

808-0249-01047

1

4

Ławka z laminatu - ul. Pogodna

808-0249-01048

1

5

Ławka z laminatu - ul. Pogodna

808-0249-01069

1

6

Ławka z laminatu - ul. Pogodna

808-0249-01070

1

7

Ławka - ul. Makowska

808-0249-02049

1

8

Ławka - ul. Makowska

808-0249-02050

1

9

Ławka - ul. Makowska

808-0249-02051

1

10

Ławka - ul. Makowska

808-0249-02052

1

11

Ławka - ul. Makowska

808-0249-02053

1

12

Ławka - ul. Makowska

808-0249-02054

1

13

Ławka - ul. Makowska

808-0249-02055

1

14

Ogrodzenie z furtką - ul. Makowska

808-2514-01126

1

15

Kosz do koszykówki - ul. Makowska

808-2603-01022

1

16

Zestaw wież ze schodkami - ul. Pogodna

808-2607-01045

1

17

Równoważnia - ul. Pogodna

808-2607-01046

1

18

Wieża z kładka - ul. Makowska

808-2607-01067

1

19

Domek Jaga - ul. Pogodna

808-2607-01071

1

20

Domek szałas - ul. Pogodna

808-2607-01072

1

21

Karuzela Staś - ul. Pogodna

808-2607-01085

1

22

Walec wąski - ul. Pogodna

808-2607-01094

1

23

Huśtawka wahadłowa z zawieszeniem - ul. Pogodna

808-2607-01095

1

24

Piaskownica kwadratowa drewnia - ul. Pogodna

808-2607-01987

1

25

Karuzela tarczowa - ul. Makowska

808-2607-02226

1

26

Bujak na sprężynie kogut - ul. Makowska

808-2607-02230

1

27

Huśtawka podwójna - ul. Makowska

808-2607-02231

1

28

Podwójny kosz dla dzieci - ul. Makowska

808-2607-02233

1

29

Zestaw zabawowy – żuraw z piaskownicą - ul. Makowska

808-2607-02234

1

30

Betonowy stół pingpongowy - ul. Makowska

808-2635-01017

1

31

Betonowy stół pingpongowy – ul. Zegadłowicza 20

808-2635-01018

1

32

Stolik do gry w szachy - ul. Zegadłowicza 20

808-2639-01010

1

 

Załącznik Nr 8 do Zarządzenia Nr 287/17
Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 28 czerwca 2017 r.

Wykaz składników majątkowych przekazywanych do Zakładu Usług Komunalnych w Szczecinie, będących w użytkowaniu Rady Osiedla Gumieńce

Lp.

NAZWA SKŁADNIKA MAJĄTKOWEGO

NR INWENTARZOWY

Ilość

1

Tablica regulamin - ul. Lwowska/Krakowska

808-0224-01382

1

2

Tablica regulamin – ul. Sandomierska

808-0224-01383

1

3

Ławka bez oparcia - ul. Lwowska/Krakowska

808-0249-02090

1

4

Ławka z oparciem – ul. Marynarska

808-0249-02091

1

5

Ławka z oparciem - ul. Marynarska

808-0249-02092

1

6

Ławka z oparciem - ul. Marynarska

808-0249-02093

1

7

Ławka bez oparcia - ul. Marynarska

808-0249-02094

1

8

Ławka bez oparcia - ul. Marynarska

808-0249-02095

1

9

Ławka bez oparcia - ul. Marynarska

808-0249-02096

1

10

Ławka bez oparcia - ul. Marynarska

808-0249-02097

1

11

Ławka z oparciem – ul. Jagodowa/Białostocka

808-0249-02099

1

12

Ławka z oparciem - ul. Jagodowa/Białostocka

808-0249-02100

1

13

Ławka z oparciem - ul. Jagodowa/Białostocka

808-0249-02101

1

14

Ławka z oparciem - ul. Jagodowa/Białostocka

808-0249-02102

1

15

Kosz na śmieci - ul. Jagodowa/Białostocka

808-0401-01157

1

16

Kosz na śmieci - ul. Jagodowa/Białostocka

808-0401-01158

1

17

Kosz na śmieci - ul. Jagodowa/Białostocka

808-0401-01159

1

18

Ogrodzenie stalowe – ul. Sandomierska

808-2514-01009

1

19

Ogrodzenie boiska z dwoma furtkami - ul. Jagodowa/Białostocka

808-2514-01127

1

20

Ogrodzenie placu rekreacyjnego – ul. Lwowska/Krakowska

808-2514-01128

1

21

Słupki do siatkówki - ul. Jagodowa/Białostocka

808-2603-01108

1

22

Bramka piłkarska - ul. Jagodowa/Białostocka

808-2606-01032

1

23

Bramka piłkarska - ul. Jagodowa/Białostocka

808-2606-01032

1

24

Bujak na sprężynie - ul. Jagodowa /Białostocka

808-2607-01971

1

25

Zestaw zabawowy - ul. Lwowska/Krakowska

808-2607-02167

1

26

Huśtawka podwójna zawiesie z siedziskiem bocianim - ul. Jagodowa/Białostocka

808-2607-02255

1

27

Karuzela tarczowa bączek - ul. Lwowska /Krakowska

808-2607-02268

1

28

Równoważnia na tulei ciernej- ul. Lwowska/Krakowska

808-2607-02269

1

29

Bujak na sprężynie motor - ul. Lwowska/Krakowska

808-2607-02270

1

30

Bujak na sprężynie  ścigacz - ul. Lwowska/Krakowska

808-2607-02271

1

31

Huśtawka dwustanowiskowa - ul. Lwowska/Krakowska

808-2607-02272

1

32

Huśtawka wahadłowa dwuosobowa - ul. Lwowska/Krakowska

808-2607-02281

1

33

Bujak na sprężynie - ul. Lwowska/Krakowska

808-2607-02282

1

34

Ścianka gimnastyczno – sprawnościowa - ul. Lwowska/Krakowska

808-2607-02283

1

35

Ścianka sprawnościowa - ul. Jagodowa/Białostocka

808-2607-02293

1

36

Karuzela tarczowa - ul. Lwowska/Krakowska

808-2607-02310

1

37

Zestaw zabawowy pająk - ul. Jagodowa/Białostocka

808-2607-02320

1

38

Urządzenie zabawowe orka - ul. Jagodowa/Białostocka

808-2607-02321

1

39

Bujak na sprężynie flaming - ul. Jagodowa/Białostocka

808-2607-02322

1

40

Betonowy stół pingpongowy - ul. Lwowska/Krakowska

808-2635-01891

1

41

Stojak na rowery - ul. Ku Słońcu

808-2644-01464

1

42

Stojak na rowery - ul. Ku Słońcu

808-2644-01465

1

 

Załącznik Nr 9 do Zarządzenia Nr 287/17
Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 28 czerwca 2017 r.

Wykaz składników majątkowych przekazywanych do Zakładu Usług Komunalnych w Szczecinie, będących w użytkowaniu Rady Osiedla Kijewo

Lp.

NAZWA SKŁADNIKA MAJĄTKOWEGO

NR INWENTARZOWY

Ilość

1

Tablica regulamin – ul. Zajęcza

808-0224-01384

1

2

Ławka betonowa – ul. Tarpanowa

808-0249-01003

1

3

Ławka – ul. Zajęcza

808-0249-01099

1

4

Ławka – ul. Zajęcza

808-0249-01100

1

5

Ławka – ul. Zajęcza

808-0249-02004

1

6

Ławka – ul. Zajęcza

808-0249-02005

1

7

Ławka – ul. Zajęcza

808-0249-02006

1

8

Ławka – ul. Zajęcza

808-0249-02007

1

9

Ławka betonowa z oparciem – ul. Zajęcza

808-0249-02034

1

10

Stół i 2 ławy – ul. Zajęcza

808-0841-01369

1

11

Ogrodzenie z siatki ocynkowane – ul. Zajęcza

808-2514-01019

1

12

Bramka – ul. Zajęcza

808-2606-01019

1

13

Bramka – ul. Zajęcza

808-2606-01020

1

14

Zestaw zabawowy bambino – ul. Zajęcza

808-2607-02111

1

15

Huśtawka wahadłowa dwuosobowa z siedziskiem dla maluchów – ul. Zajęcza

808-2607-02168

1

16

Huśtawka wagowa dwuosobowa – ul. Zajęcza

808-2607-02169

1

17

Karuzela tarczowa – ul. Zajęcza

808-2607-02170

1

18

Urządzenie siłowni – wiosła – ul. Zajęcza

808-2607-02206

1

19

Urządzenie siłowni – motyl – ul. Zajęcza

808-2607-02207

1

20

Urządzenie siłowni – twister – ul. Zajęcza

808-2607-02208

1

21

Ławka młodzieżowa – ul. Zajęcza

808-2607-02209

1

22

Urządzenie siłowni biegacz – ul. Zajęcza

808-2607-02224

1

23

Wiata – ul. Zajęcza

808-2607-02317

1

24

Betonowy stół pingpongowy – ul. Zajęcza

808-2635-01005

1

25

Betonowy stół pingpongowy – ul. Tarpanowa

808-2635-01010

1

 

Załącznik Nr 10 do Zarządzenia Nr 287/17
Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 28 czerwca 2017 r.

Wykaz składników majątkowych przekazywanych do Zakładu Usług Komunalnych w Szczecinie, będących w użytkowaniu Rady Osiedla Krzekowo - Bezrzecze

Lp.

NAZWA SKŁADNIKA MAJĄTKOWEGO

NR INWENTARZOWY

Ilość

1

Tablica regulamin – ul. Modra

808-0224-01385

1

2

Ławka parkowa – ul. Modra

808-0249-01989

1

3

Ławka parkowa – ul. Modra

808-0249-01990

1

4

Ławka parkowa – ul. Modra

808-0249-01991

1

5

Ławka parkowa – ul. Modra

808-0249-01992

1

6

Ławka parkowa – ul. Modra

808-0249-01993

1

7

Ławka parkowa – ul. Szeroka

808-0249-01994

1

8

Kosz betonowy – ul. Modra

808-0401-01017

1

9

Kosz betonowy – ul. Modra

808-0401-01018

1

10

Kosz betonowy – ul. Modra

808-0401-01019

1

11

Wieża z kratownicą i ślizgiem – ul. Modra

808-2607-01902

1

12

Bujak na sprężynie – słoń – ul. Modra

808-2607-01983

1

13

Karuzela tarczowa – ul. Modra

808-2607-01984

1

14

Huśtawka jednostanowiskowa – ul. Modra

808-2607-01985

1

15

Równoważnia na tulei – ul. Modra

808-2607-01986

1

16

Urządzenie siłowni – biegacz – ul. Modra

808-2607-02370

1

17

Urządzenie siłowni – wiosła – ul. Modra

808-2607-02371

1

 

Załącznik Nr 11 do Zarządzenia Nr 287/17
Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 28 czerwca 2017 r.

Wykaz składników majątkowych przekazywanych do Zakładu Usług Komunalnych w Szczecinie, będących w użytkowaniu Rady Osiedla Zdroje

Lp.

NAZWA SKŁADNIKA MAJĄTKOWEGO

NR INWENTARZOWY

Ilość

1

Ogrodzenie z bramką dwuskrzydłową  - ul. Zakątek

808-2514-01125

1

2

Kosz do koszykówki - ul. Zakątek

808-2603-01043

1

3

Kosz do koszykówki - ul. Zakątek

808-2603-01044

1

4

Bramka piłkarska z siatką - ul. Zakątek

808-2606-01027

1

5

Bramka piłkarska z siatką - ul. Zakątek

808-2606-01027

1

6

Zestaw 3 wież z pomostami łączącymi – ul. Walecznych

808-2607-02032

1

 

Załącznik Nr 12 do Zarządzenia Nr 287/17
Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 28 czerwca 2017 r.

Wykaz składników majątkowych przekazywanych do Zakładu Usług Komunalnych w Szczecinie, będących w użytkowaniu Rady Osiedla Arkońskie - Niemierzyn

Lp.

NAZWA SKŁADNIKA MAJĄTKOWEGO

NR INWENTARZOWY

Ilość

1

Betonowy stół pingpongowy – Park Chopina

808-2635-01002

1

2

Betonowy stół pingpongowy – Park Chopina

808-2635-01225

1

3

Ławka metalowa z oparciem – Park Chopina

808-0249-02155

1

4

Kolejka linowa – Park Chopina

808-2607-02381

1

 

Załącznik Nr 13 do Zarządzenia Nr 287/17
Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 28 czerwca 2017 r.

Wykaz składników majątkowych przekazywanych do Zakładu Usług Komunalnych w Szczecinie, będących w użytkowaniu Rady Osiedla Dąbie

Lp.

NAZWA SKŁADNIKA MAJĄTKOWEGO

NR INWENTARZOWY

Ilość

1

Karuzela z kierownicą  - ul. Racławicka

808-2607-02344

1

2

Bujak auto - ul. Racławicka

808-2607-02345

1

3

Bujak kompas - ul. Racławicka

808-2607-02346

1


Załącznik Nr 14 do Zarządzenia Nr 287/17
Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 28 czerwca 2017 r.

Wykaz składników majątkowych przekazywanych do Zakładu Usług Komunalnych w Szczecinie, będących w użytkowaniu Rady Osiedla Świerczewo

Lp.

NAZWA SKŁADNIKA MAJĄTKOWEGO

NR INWENTARZOWY

Ilość

1

Ławka parkowa – ul. 26 Kwietnia

808-0249-01040

1

2

Ławka parkowa – ul. 26 Kwietnia

808-0249-01041

1

3

Ławka parkowa – ul. 26 Kwietnia

808-0249-01967

1

4

Ławka parkowa – ul. 26 Kwietnia

808-0249-01968

1

5

Ławka parkowa – ul. 26 Kwietnia

808-0249-01969

1

6

Ławka parkowa – ul. 26 Kwietnia

808-0249-01970

1

7

Ławka parkowa – ul. 26 Kwietnia

808-0249-01971

1

 
Załącznik Nr 15 do Zarządzenia Nr 287/17
Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 28 czerwca 2017 r.

Wykaz składników majątkowych przekazywanych do Zakładu Usług Komunalnych w Szczecinie, będących w użytkowaniu Rady Osiedla Golęcino - Gocław

Lp.

NAZWA SKŁADNIKA MAJĄTKOWEGO

NR INWENTARZOWY

Ilość

1

Betonowy stół pingpongowy – orlik przy ul. Paproci

808-2635-01894

1

2

Betonowy stół pingpongowy – Plac Koczego

808-2635-01895

1

 
Załącznik Nr 16 do Zarządzenia Nr 287/17
Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 28 czerwca 2017 r.

Wykaz składników majątkowych przekazywanych do Zakładu Usług Komunalnych w Szczecinie, będących w użytkowaniu Rady Osiedla Międzyodrze – Wyspa Pucka

Lp.

NAZWA SKŁADNIKA MAJĄTKOWEGO

NR INWENTARZOWY

Ilość

1

Tablica – regulamin – ul. Marynarska

808-0249-01386

1

2

Ławka z oparciem – ul. Marynarska

808-0249-01147

1

3

Ławka z oparciem – ul. Marynarska

808-0249-01148

1

4

Ławka z oparciem – ul. Marynarska

808-0249-01149

1

5

Ławka z oparciem – ul. Marynarska

808-0249-01150

1

6

Ławka z oparciem – ul. Marynarska

808-0249-01151

1

7

Ławka z oparciem – ul. Marynarska

808-0249-02081

1

8

Ławka z oparciem – ul. Marynarska

808-0249-02082

1

9

Ławka z oparciem – ul. Marynarska

808-0249-02083

1

10

Ławka z oparciem – ul. Marynarska

808-0249-02084

1

11

Ławka z oparciem – ul. Marynarska

808-0249-02085

1

12

Ławka z oparciem – ul. Marynarska

808-0249-02086

1

13

Ławka z oparciem – ul. Marynarska

808-0249-02087

1

14

Ławka z oparciem – ul. Marynarska

808-0249-02088

1

15

Ławka do wykopania – ul. Marynarska

808-0249-02108

1

16

Ławka do wykopania – ul. Marynarska

808-0249-02109

1

17

Ławka do wykopania – ul. Marynarska

808-0249-02110

1

18

Ławka do wykopania – ul. Marynarska

808-0249-02111

1

19

Ławka młodzieżowa – ul. Marynarska

808-0249-02112

1

20

Ławka młodzieżowa – ul. Marynarska

808-0249-02113

1

21

Kosz na śmieci – ul. Marynarska

808-0249-01148

1

22

Kosz na śmieci – ul. Marynarska

808-0249-01149

1

23

Kosz na śmieci – ul. Marynarska

808-0249-01150

1

24

Kosz na śmieci – ul. Marynarska

808-0249-01151

1

25

Kosz na śmieci – ul. Marynarska

808-0249-01152

1

26

Kosz na śmieci – ul. Marynarska

808-0249-01153

1

27

Kosz na śmieci – ul. Marynarska

808-0249-01154

1

28

Kosz na śmieci – ul. Marynarska

808-0249-01155

1

29

Kosz na śmieci – ul. Marynarska

808-0249-01156

1

30

Ogrodzenie – ul. Marynarska

808-2514-01010

1

31

Słupki do siatkówki – ul. Marynarska

808-2603-01110

1

32

Huśtawka dwustanowiskowa – ul. Marynarska

808-2607-02099

1

33

Bujak na sprężynie – ul. Marynarska

808-2607-02102

1

34

Bujak na sprężynie – ul. Marynarska

808-2607-02105

1

35

Karuzela tarczowa – ul. Marynarska

808-2607-02107

1

36

Karuzela z 4 siedziskami – ul. Marynarska

808-2607-02108

1

37

Bujak na sprężynie – ul. Marynarska

808-2607-02253

1

38

Piramida liniowa typ  – ul. Marynarska

808-2607-02254

1

39

Bujak na sprężynie – ul. Marynarska

808-0249-02273

1

40

Ścieżka sprawnościowa – 4 elementy z lin – ul. Marynarska

808-0249-02294

1

41

Ścianka gimnastyczno – sprawnościowa – ul. Marynarska

808-2607-02295

1

42

Urządzenie siłowni – twister – ul. Marynarska

808-2607-02311

1

43

Urządzenie siłowni – drążek uniwersalny – ul. Marynarska

808-2607-02312

1

44

Urządzenie siłowni – ławka do ćwiczeń mięśni uda – ul. Marynarska

808-2607-02313

1

45

Urządzenie siłowni – do ćwiczeń brzucha – ul. Marynarska

808-2607-02314

1

46

Urządzenie siłowni – step per – ul. Marynarska

808-2607-02315

1

47

Urządzenie siłowni – gniazdo – ul. Marynarska

808-2607-02363

1

48

Zestaw zabawowy oberek – ul. Marynarska

808-2607-02364

1

49

Huśtawka ramieniowa 2 – osobowa – ul. Marynarska

808-2607-02365

1

50

Chatka małolatka – ul. Marynarska

808-2607-02366

1

51

Huśtawka wagowa pojedyncza – ul. Marynarska

808-2607-02367

1

52

Huśtawka wagowa pojedyncza – ul. Marynarska

808-2607-02368

1

53

Huśtawka bocianie gniazdo – ul. Marynarska

808-2607-02369

1

54

Stół pingpongowy betonowy – ul. Gdańska

808-2635-01007

1

55

Stół pingpongowy betonowy – ul. Marynarska

808-2635-01008

1

56

Stół pingpongowy betonowy – ul. Marynarska

808-2635-01009

1

57

Stojak na rowery – ul. Marynarska

808-2635-01060

1

58

Stojak na rowery – ul. Marynarska

808-2635-01061

1

59

Kolejka liniowa – ul. Marynarska

808-2607-02382

1

60

Huśtawka wahadłowa dwuosobowa z  siedziskiem dla maluchów – ul. Marynarska

808-2607-02383

1

61

Urządzenie siłowni – do ćwiczeń brzucha – ul. Marynarska

808-2607-02384

1


Załącznik Nr 17 do Zarządzenia Nr 287/17
Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 28 czerwca 2017 r.

Wykaz składników majątkowych przekazywanych do Zakładu Usług Komunalnych w Szczecinie, będących w użytkowaniu Rady Osiedla Osów

Lp.

NAZWA SKŁADNIKA MAJĄTKOWEGO

NR INWENTARZOWY

Ilość

1

Tablica informacyjna – ul. Chorzowska /Mokra

808-0224-01237

1

2

Tablica informacyjna – ul. Zawiła

808-0224-01340

1

3

Ławka z oparciem  - przy kościele

808-0249-01038

1

4

Ławka z oparciem  - przy kościele

808-0249-01039

1

5

Ogrodzenie – ul. Wiśniowa - boisko

808-2514-01017

1

6

Ogrodzenie boiska do koszykówki – ul. Zawiła

808-2514-01033

1

7

Urządzenie siłowni – stepper – ul. Zawiła

808-2605-01125

1

8

Urządzenie siłowni – wiosła– ul. Zawiła

808-2605-01126

1

9

Urządzenie siłowni – przyrząd do ćw. mięśni brzucha – ul. Zawiła

808-2605-01990

1

10

Urządzenie siłowni – drążek uniwersalny – ul. Zawiła

808-2605-02031

1

11

Bujak na sprężynie – ul. Zawiła

808-2607-01901

1

12

Karuzela tarczowa – ul. Zawiła

808-2607-01908

1

13

Drabinka z drążkiem - ul. Zawiła

808-2607-01989

1

14

Drabinka z drążkiem - ul. Zawiła

808-2607-02030

1

15

Huśtawka jednostanowiskowa - ul. Zawiła

808-2607-02089

1

16

Zestaw zabawowy dama - ul. Zawiła

808-2607-02205

1

17

Piaskownica - ul. Zawiła

808-2607-02227

1

18

Bujak quad - ul. Zawiła

808-2607-02228

1

19

Bujak rowerek - ul. Zawiła

808-2607-02229

1

20

Huśtawka wahadłowa dwuosobowa - ul. Zawiła

808-2607-02276

1

21

Urządzenie placu zabaw – drabinka ukośna - ul. Zawiła

808-2607-02308

1

22

Zestaw zabawowy mały statek - ul. Zawiła

808-2607-02309

1

23

Karuzela Tomek - ul. Zawiła

808-2607-02337

1

24

Huśtawka ważka MK-QBO10 - ul. Zawiła

808-2607-02350

1

25

Urządzenie siłowni – twister - ul. Zawiła

808-2607-02355

1

26

Urządzenie siłowni – pylon do urządzenia twister - ul. Zawiła

808-2607-02356

1

27

Urządzenie siłowni – orbit rek - ul. Zawiła

808-2607-02372

1

28

Betonowy stół pingpongowy - ul. Zawiła

808-2635-01011

1

29

Stojak na rowery - ul. Zawiła/ Wiśniowa

808-2644-01064

1

30

Stojak na rowery - ul. Zawiła/ Wiśniowa

808-2644-01466

1

 
Załącznik Nr 18 do Zarządzenia Nr 287/17
Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 28 czerwca 2017 r.

Wykaz składników majątkowych przekazywanych do Zakładu Usług Komunalnych w Szczecinie, będących w użytkowaniu Rady Osiedla Bukowe - Klęskowo

Lp.

NAZWA SKŁADNIKA MAJĄTKOWEGO

NR INWENTARZOWY

Ilość

1

Tablica – regulamin – park w puszczy przy ul. Pomarańczowej

808-0224-01238

1

2

Tablica – regulamin – park w puszczy przy ul. Pomarańczowej

808-0224-01420

1

3

Ławka betonowa z oparciem - park w puszczy przy ul. Pomarańczowej

808-2-0249-02089

1

4

Ławka z oparciem - park w puszczy przy ul. Pomarańczowej

808-2-0249-02098

1

5

Urządzenie siłowni – drążek uniwersalny - park w puszczy przy ul. Pomarańczowej

808-2605-01104

1

6

Urządzenie siłowni  sztanga w leżeniu - park w puszczy przy ul. Pomarańczowej

808-2605-01105

1

7

Urządzenie siłowni - motyl- park w puszczy przy ul. Pomarańczowej

808-2605-01106

1

8

Urządzenie siłowni – przyrząd do ćw. mięśni brzucha - park w puszczy przy ul. Pomarańczowej

808-2605-01107

1

9

Urządzenie siłowni – ławka do ćw. mięśni uda - park w puszczy przy ul. Pomarańczowej

808-2605-01108

1

10

Urządzenie siłowni  - step per - park w puszczy przy ul. Pomarańczowej

808-2605-01110

1

11

Urządzenie siłowni – ławka uniwersalne - park w puszczy przy ul. Pomarańczowej

808-2605-01111

1

12

Zestaw zabawowy bambino - park w puszczy przy ul. Pomarańczowej

808-2607-02110

1

13

Bujak rowerek - park w puszczy przy ul. Pomarańczowej

808-2607-02122

1

14

Karuzela Jarek - park w puszczy przy ul. Pomarańczowej

808-2607-02195

1

15

Bujak quad - park w puszczy przy ul. Pomarańczowej

808-2607-02196

1

16

Bujak auto - park w puszczy przy ul. Pomarańczowej

808-2607-02197

1

17

Piaskownica - park w puszczy przy ul. Pomarańczowej

808-2607-02198

1

18

Urządzenie siłowni – rowerek - park w puszczy przy ul. Pomarańczowej

808-2607-02199

1

19

Urządzenie siłowni – wiosła - park w puszczy przy ul. Pomarańczowej

808-2607-02200

1

20

Urządzenie siłowni – biegacz - park w puszczy przy ul. Pomarańczowej

808-2607-02201

1

21

Kolejka linowa - park w puszczy przy ul. Pomarańczowej

808-2607-02256

1

22

Równoważnia linowa - park w puszczy przy ul. Pomarańczowej

808-2607-02318

1

23

Betonowy stół pingpongowy - park w puszczy przy ul. Pomarańczowej

808-2607-01893

1

 
Załącznik Nr 19 do Zarządzenia Nr 287/17
Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 28 czerwca 2017 r.

Wykaz składników majątkowych przekazywanych do Zakładu Usług Komunalnych w Szczecinie, będących w użytkowaniu Rady Osiedla Bukowo

Lp.

NAZWA SKŁADNIKA MAJĄTKOWEGO

NR INWENTARZOWY

Ilość

1

Tablica – regulamin – ul. Szarych Szeregów/ Strzelców Podhalańskich

808-0224-01373

1

2

Tablica – regulamin – ul. Okólna

808-0224-01374

1

3

Ławka z oparciem – ul. Baśniowa

808-0249-02046

1

4

Ławka z oparciem - ul. Okólna

808-0249-02047

1

5

Ławka z oparciem - ul. Szarych Szeregów/ Strzelców Podhalańskich

808-0249-02048

1

6

Ławka z oparciem - ul. Szarych Szeregów/ Strzelców Podhalańskich

808-0249-02103

1

7

Kosz na śmieci - ul. Szarych Szeregów/ Strzelców Podhalańskich

808-0401-01160

1

8

Siatka ogrodzeniowa – 100m – ul. Baśniowa

808-2514-01039

1

9

Ogrodzenie z 2 furtkami - ul. Szarych Szeregów/ Strzelców Podhalańskich

808-2514-01131

1

10

Komplet do piłki siatkowej - ul. Okólna i ul. Szarych Szeregów

808-2603-00003

1

11

Słupki do siatkówki - ul. Okólna

808-2603-01017

1

12

Słupki do siatkówki - ul. Szarych Szeregów/ Strzelców Podhalańskich

808-2603-01018

1

13

Kosz do koszykówki na słupie - ul. Okólna

808-2603-01019

1

14

Kosz do koszykówki na słupie - ul. Okólna

808-2603-01020

1

15

Mini kosz - ul. Szarych Szeregów/ Strzelców Podhalańskich

808-2603-01038

1

16

Urządzenie siłowni – stepper - ul. Okólna

808-2605-02079

1

17

Urządzenie siłowni – step per - ul. Szarych Szeregów/ Strzelców Podhalańskich

808-2605-02080

1

18

Urządzenie siłowni – twister - ul. Okólna

808-2605-02081

1

19

Urządzenie siłowni – twister - ul. Szarych Szeregów/ Strzelców Podhalańskich

808-2605-02082

1

20

Urządzenie siłowni – rowerek - ul. Okólna

808-2605-02083

1

21

Urządzenie siłowni – narciarz - ul. Okólna

808-2605-02084

1

22

Urządzenie siłowni – wahadło - ul. Okólna

808-2605-02085

1

23

Urządzenie siłowni – sztanga w leżeniu - ul. Okólna

808-2605-02086

1

24

Urządzenie siłowni – do ćw. klatki piersiowej - ul. Okólna

808-2605-02087

1

25

Urządzenie siłowni – wiosła - ul. Okólna

808-2605-02088

1

26

Urządzenie siłowni – motyl - ul. Okólna

808-2605-02089

1

27

Urządzenie siłowni – rowerek - ul. Szarych Szeregów/ Strzelców Podhalańskich

808-2605-02090

1

28

Urządzenie siłowni – narciarz - ul. Szarych Szeregów/ Strzelców Podhalańskich

808-2605-02091

1

29

Urządzenie siłowni – wahadło - ul. Szarych Szeregów/ Strzelców Podhalańskich

808-2605-02092

1

30

Urządzenie siłowni – sztanga w leżeniu - ul. Szarych Szeregów/ Strzelców Podhalańskich

808-2605-02093

1

31

Urządzenie siłowni – do ćw. klatki piersiowej - ul. Szarych Szeregów/ Strzelców Podhalańskich

808-2605-02094

1

32

Urządzenie siłowni – wiosła - ul. Szarych Szeregów/ Strzelców Podhalańskich

808-2605-02095

1

33

Urządzenie siłowni – motyl - ul. Szarych Szeregów/ Strzelców Podhalańskich

808-2605-02096

1

34

Bramka do piłki nożnej – ul. Bukowska

808-2606-01017

1

35

Bramka do piłki nożnej – ul. Bukowska

808-2606-01018

1

36

Karuzela Staś – ul. Ogrodowa - Baśniowa

808-2607-02059

1

37

Karuzela tarczowa - ul. Szarych Szeregów/ Strzelców Podhalańskich

808-2607-02060

1

38

Piaskownica - ul. Szarych Szeregów/ Strzelców Podhalańskich

808-2607-02061

1

39

Zestaw zabawowy dama - ul. Okólna

808-2607-02183

1

40

Karuzela Staś - ul. Okólna

808-2607-02184

1

41

Huśtawka wagowa - ul. Szarych Szeregów/ Strzelców Podhalańskich

808-2607-02185

1

42

Huśtawka wahadłowa dwuosobowa - ul. Okólna

808-2607-02186

1

43

Huśtawka wahadłowa dwuosobowa – ul. Baśniowa

808-2607-02187

1

44

Zestaw zabawowy bambino – ul. Baśniowa

808-2607-02243

1

45

Huśtawka wagowa - ul. Okólna

808-2607-02251

1

46

Huśtawka wahadłowa - ul. Szarych Szeregów/ Strzelców Podhalańskich

808-2607-02252

1

47

Urządzenie zabawowe – warownia - ul. Szarych Szeregów/ Strzelców Podhalańskich

808-2607-02323

1

48

Urządzenie zabawowe – skaut - ul. Szarych Szeregów/ Strzelców Podhalańskich

808-2607-02324

1

49

Stół pingpongowy betonowy - ul. Szarych Szeregów/ Strzelców Podhalańskich

808-2635-01022

1Załącznik Nr 20 do Zarządzenia Nr 287/17
Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 28 czerwca 2017 r.

Wykaz składników majątkowych przekazywanych do Zakładu Usług Komunalnych w Szczecinie, będących w użytkowaniu Rady Osiedla Drzetowo - Grabowo

Lp.

NAZWA SKŁADNIKA MAJĄTKOWEGO

NR INWENTARZOWY

Ilość

1

Tablica – regulamin – ul. Rugiańska

808-0224-01377

1

2

Tablica – regulamin – ul. Grażyny

808-0224-01378

1

3

Ławka parkowa z oparciem – ul. Rugiańska

808-0249-02063

1

4

Ławka parkowa z oparciem – ul. Rugiańska

808-0249-02064

1

5

Kosz do koszykówki – ul. Rugiańska

808-2603-01041

1

6

2 wieże ze ślizgawką i kładka – ul. Grażyny

808-2607-01887

1

7

Szałas z huśtawka – ul. Grażyny

808-2607-01888

1

8

Bujak na sprężynie – ul. Grażyny

808-2607-01889

1

9

Bujak na sprężynie – ul. Grażyny

808-2607-01890

1

10

Bujak na sprężynie – ul. Grażyny

808-2607-01891

1

11

Bujak na sprężynie –  ul. Rugiańska

808-2607-02081

1

12

Bujak na sprężynie –  ul. Rugiańska

808-2607-02082

1

13

Domek wieża z ślizg. i huśtawką –  ul. Rugiańska

808-2607-02083

1

14

Ścianka gimnastyczna –  ul. Rugiańska

808-2607-02266

1


Załącznik Nr 21 do Zarządzenia Nr 287/17
Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 28 czerwca 2017 r.

Wykaz składników majątkowych przekazywanych do Zakładu Usług Komunalnych w Szczecinie, będących w użytkowaniu Rady Osiedla Niebuszewo - Bolinko

Lp.

NAZWA SKŁADNIKA MAJĄTKOWEGO

NR INWENTARZOWY

Ilość

1

Tablica regulamin – ul. Reja

808-0224-01387

1

2

Ławka betonowa - Kołłątaja

808-0249-01052

1

3

Ławka betonowa - Kołłątaja

808-0249-01053

1

4

Ławka betonowa – ul. Reja/Heleny

808-0249-01132

1

5

Ławka betonowa – ul. Reja/Heleny

808-0249-01133

1

6

Ławka parkowa – ul. Reja/Heleny

808-0249-01972

1

7

Ławka betonowa – ul. Reja/Heleny

808-0249-01975

1

8

Ławka betonowa – ul. Reja/Heleny

808-0249-01976

1

9

Bramka piłkarska – ul. Heleny

808-2606-01005

1

10

Bramka piłkarska – ul. Heleny

808-2606-01006

1

11

Piaskownica - Kołłątaja

808-2607-01781

1

12

Huśtawka wahadłowa dwuosobowa – ul. Reja

808-2607-01991

1

13

Huśtawka wahadłowa ważka – ul. Reja

808-2607-01992

1

14

Konik na sprężynie – ul. Reja

808-2607-01993

1

15

Sześciokąt wielofunkcyjny – ul. Reja

808-2607-02090

1

16

Zestaw zabawowy – ul. Reja

808-2607-02091

1

 

Załącznik Nr 22 do Zarządzenia Nr 287/17
Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 28 czerwca 2017 r.

Wykaz składników majątkowych przekazywanych do Zakładu Usług Komunalnych w Szczecinie, będących w użytkowaniu Rady Osiedla Nowe Miasto

Lp.

NAZWA SKŁADNIKA MAJĄTKOWEGO

NR INWENTARZOWY

Ilość

1

Zstaw do siatkówki - boisko przy ul. Kolumba

808-2603-01030

1

2

Kosz do koszykówki - boisko przy ul. Kolumba

808-2603-01031

1

3

kosz do koszykówki - boisko przy ul. Kolumba

808-2603-01032

1


Załączniki:

udostępnił: WGKIOŚ, wytworzono: 2017/07/28, odpowiedzialny/a: Dyrektor Wydziału, wprowadził/a: Daria Radzimska, dnia: 2017/07/28 12:50:08
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Daria Radzimska 2017/07/28 12:50:08 modyfikacja wartości
Daria Radzimska 2017/07/28 12:30:45 modyfikacja wartości
Daria Radzimska 2017/07/28 12:17:53 modyfikacja wartości
Daria Radzimska 2017/07/28 11:55:11 modyfikacja wartości
Daria Radzimska 2017/07/28 11:44:50 nowa pozycja